Pytania i odpowiedzi

Uruchom wybrany przewodnik po Kantorze Walutowym: Podsumowanie Przelewy Zlecenia

Wybierz temat

Odpowiedź:

Opcja kosztowa określa, kto ponosi koszty naliczone przez banki pośredniczące w transakcji przelewu walutowego. Dostępne są trzy opcje kosztowe:

BEN – wszystkie koszty, związane z realizacją przelewu (koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta) pokrywa beneficjent przelewu,

SHA – koszty, związane z realizacją przelewu, dzielone są pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta przelewu. W przypadku przelewów zlecanych w Banku, zleceniodawca pokrywa koszty Alior Banku, natomiast beneficjent pokrywa koszty swojego banku oraz banków pośredniczących,

OUR – wszystkie koszty, związane z realizacją przelewu (koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta) pokrywa zleceniodawca przelewu.