Pytania i odpowiedzi

Uruchom wybrany przewodnik po Kantorze Walutowym: Podsumowanie Przelewy Zlecenia

Wybierz temat

Odpowiedź:

Klienci indywidualni:

Aby rozpocząć korzystanie z Kantoru Walutowego, należy zarejestrować się w systemie - wystarczy wypełnić formularz internetowy oraz - w celu potwierdzenia danych - dokonać przelewu dowolnej kwoty na otwarty dla Klienta rachunek, (szczegóły przelewu zostaną przesłane na adres e-mail podany we wniosku rejestracyjnym). Klienci Alior Banku mogą skorzystać z uproszczonego systemu rejestracji, który wymaga jedynie podania identyfikatora Klienta, numeru telefonu zgodnego z tym, który wcześniej został podany do wiadomości banku jako telefon do kontaktu, oraz adresu e-mail. O aktywacji usługi Klient jest informowany powiadomieniami SMS oraz e-mail.

Klienci biznesowi:

Klienci biznesowi mogą korzystać z Kantoru, jeżeli mają podpisaną umowę ramową z Alior Bankiem. Aby rozpocząć korzystanie z Kantoru Walutowego, wystarczy podpisać umowę o Kantor Walutowy w oddziale Alior Banku.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (posiadające podpisaną umowę ramową z Alior Bankiem) mogą skorzystać z uproszczonego systemu rejestracji, który wymaga jedynie podania identyfikatora, numeru telefonu zgodnego z tym, który wcześniej został podany do wiadomości banku (telefon do kontaktu), oraz adresu e-mail. O aktywacji usługi Klient jest informowany powiadomieniami SMS oraz e-mail.