Zlecenia walutowe

  • wymieniaj waluty jeszcze taniej!
  • ustaw parametry zlecenia, a gdy kurs osiągnie żądany
    poziom, pieniądze zostaną wymienione automatycznie
  • kilka rodzajów dostępnych zleceń walutowych
  • przyjazne narzędzie wspomagające np. spłatę rat kredytów w walutach obcych

Możliwości

Kantor Walutowy umożliwi składanie zleceń walutowych, dzięki którym użytkownicy platformy mogą wymieniać waluty po najkorzystniejszych kursach bez konieczności monitorowania sytuacji na rynku. Dostępne są trzy rodzaje zleceń:

 Zlecenie z limitem ceny

Usługa ta umożliwia jednorazowe kupno/sprzedaż określonej ilości waluty po żądanym kursie. Dodatkowo definiowany jest termin ważności takiego zlecenia. Jeżeli termin ten upłynie, a kurs nie zostanie osiągnięty, zlecenie może być zrealizowane po kursie bieżącym lub anulowane. Przykład zlecenia z limitem ceny

zlecenia-walutowe-kalendarzZlecenie cykliczne

Usługa ta umożliwia regularne kupno/sprzedaż waluty określonego dnia miesiąca po aktualnym kursie do momentu osiągnięcia terminu ważności zlecenia. Klient definiuje parametry transakcji, a transakcja zawierana jest automatycznie. Zakupione środki można automatycznie przesłać do zdefiniowanego odbiorcy. Jest to idealna opcja do kupna walut m.in. na spłatę raty kredytowej. Przykład zlecenia cyklicznego

 

Zlecenie mieszane cykliczne

Usługa ta łączy zalety pozostałych zleceń – cykliczność oraz monitorowanie ceny waluty. Transakcje wymiany są realizowane co miesiąc do określonego dnia miesiąca, w przypadku osiągnięcia zadeklarowanego poziomu kursu wymiany. Dostępna jest opcja pozwalająca w przypadku nieosiągnięcia zadanego poziomu kursu na realizację zlecenia po kursie bieżącym z ostatniego dnia danego cyklu. Tak jak w pozostałych typach zleceń, deklarowany jest termin ważności zlecenia. Przykład zlecenia mieszanego cyklicznego

Po realizacji każdego rodzaju zlecenia wymienione środki mogą być automatycznie wysłane zdefiniowanemu odbiorcy. Klient może być również informowany o zdarzeniach związanych ze zleceniami poprzez wiadomości e-mail oraz komunikaty SMS.

Rozwiń Jak korzystać? Rozwiń

Wybierz

rodzaj zlecenia walutowego

Określ

parametry zlecenia

Czekaj

na realizacje zlecenia

Złożenie zlecenia jest bezpłatne i możliwe dla każdej pary walutowej

Produkty powiązane

Powiadomienia w Kantorze Walutowym

Dzięki powiadomieniom na bieżąco jesteś informowany o:

  • realizacji zlecenia
  • wygaśnięciu zlecenia
  • braku możliwość realizacji zlecenie z powodu np.: braku wystarczających środków na rachunku
  • zaksięgowaniu środków na twoich rachunkach


Każdy rodzaj powiadomienia może być dostarczany poprzez SMS lub e-mail