Logowanie

    • ?
      Wprowadź e-mail podany podczas rejestracji lub numer CIF, który znajdziesz w umowie o Kantor Walutowy lub innych umowach zawartych z Alior Bankiem

Bezpieczne logowanie

Przed zalogowaniem sprawdź czy:

- adres strony logowania to https://kantor.aliorbank.pl/login (zwróć uwagę na przedrostek – musi zaczynać się od "https"),
- w obrębie okna przeglądarki znajduje się symbol kłódki, certyfikat jest poprawny i został wystawiony dla kantor.aliorbank.pl,
- został wyświetlony wybrany przez Ciebie obrazek bezpieczeństwa po wpisaniu Twojego Identyfikatora,
- proces logowania do Kantoru nie wygląda inaczej niż zwykle (np. trwa znacznie dłużej, pojawiają się nowe okienka z informacją o wpisanie kodu jednorazowego itp.).
Jeśli cokolwiek wzbudzi Twoje wątpliwości, skontaktuj się z infolinią (pod numerem 19 502).

Więcej informacji o bezpiecznym korzystaniu z Kantoru Walutowego znajdziesz tutaj.

Bezpieczna bankowość