Kartowy zawrót głowy – wygraj nawet 15 000 zł na zakupy sklepie Biedronka!

Ruszył konkurs „Kartowy Zawrót Głowy w Kantorze Walutowym”. Aby wygrać wystarczy: zapisać się do Konkursu, płacić kartą wielowalutową i wymieniać walutę w aplikacji mobilnej.

Do wygrania są e-kody na zakupy w sklepie Biedronka o wartości:

 • 1 x 15 000 zł,
 • 1 x 10 000 zł,
 • 2 x 5 000 zł
 • 130 x 1 000 zł,
dla Klientów, którzy zgromadzą największa liczbę punktów.

Bank przyznaje punkty za:
 •     5 punktów za internetową płatność kartą wielowalutową na kwotę min. 5 jednostek waluty*
 •     1 punkt za stacjonarną płatność kartą wielowalutową na kwotę min. 5 jednostek waluty*
 •     2 punkty za Transakcję wymiany w Kantorze Walutowym za pośrednictwem aplikacji mobilnej Kantoru Walutowego, na kwotę min. 50 jednostek waluty.

A ponadto dla Nowych Klientów**, Bank przygotował nagrodę dodatkową: e-kody do Biedronki o wartości 50 zł. Aby je zdobyć wystarczy:
 •     Zamówić i zawrzeć umowę o kartę wielowalutową i wykonać nią min. trzy transakcje na dowolną kwotę*,  
 •     Wymienić min. raz walutę w aplikacji mobilnej Kantoru Walutowego

W puli 3 000 e-kodów o wartości 50 zł każdy! Śpiesz się, wygrywają najszybsi!


Łączna pula wszystkich nagród w Konkursie to rekordowe 315 000 zł!


Jak dołączyć do Konkursu?
 • Przez Aplikację mobilną Kantoru Walutowego: Zaloguj się do Aplikacji Mobilnej, wejdź w zakładkę Ustawienia (ikona w prawym górnym rogu) a następnie Konkursy. Na kaflu Kartowy zawrót głowy kliknij Weź udział. Zapoznaj się z regulaminem, zaakceptuj go i kliknij Weź udział.
 
 • Przez stronę https://kantor.aliorbank.pl/: Zaloguj się do Kantoru Walutowego w wersji WWW, wybierz zakładkę Konkursy, następnie na kaflu Kartowy zawrót głowy kliknij Weź udział. Zapoznaj się z regulaminem, zaakceptuj go i kliknij Weź udział.

Dowiedz się więcej >


Nie jesteś jeszcze klientem Kantoru Walutowego? Zarejestruj się


* Z wyłączeniem transakcji określonych w § 6 Regulaminu Konkursu.
** Nowy Klient rozumiany jako pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i aktywną Umowę o korzystanie z Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych, którą zawarła w czasie trwania Konkursu.
Konkurs trwa w okresie od 06.11.2023 r. do 31.12.2023 r. Nagrodę główną w formie e-kodu (e-kodów) do sklepu Biedronka, odpowiednią do zajętego miejsca na liście laureatów otrzyma Uczestnik Konkursu, który zgłosi swój udział w Konkursie oraz spełni warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie, opisane w § 5 Regulaminu Konkursu „Kartowy Zawrót Głowy w Kantorze Walutowym” oraz zgromadzi największą liczbą punktów. Liczba Nagród głównych jest ograniczona do 134 sztuk. Nagrodę dodatkową w formie e-kodu do sklepu Biedronka otrzyma 3 000 Uczestników, którzy jako pierwsi w trakcie trwania Konkursu spełnią warunki takie jak: zawarcie umowy o Kantor, zamówienie i aktywacja Karty wielowalutowej, wykonanie nią min. 3 transakcji na dowolną kwotę, z wyłączeniem transakcji opisanych w §6 Regulaminu Konkursu oraz dokonanie min. 1 transakcji wymiany walut za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Kantoru Walutowego. Minimalna liczba punktów uprawniająca do odebrania Nagrody głównej to 20. Informacja o przyznaniu Nagrody nastąpi do 31.01.2024 roku w formie wiadomości SMS na podany w Kantorze Walutowym numer telefonu do kontaktu Uczestnika. Przekazanie Nagrody nastąpi do 15.02.2024 roku w formie wiadomości SMS na podany w Kantorze Walutowym numer telefonu do kontaktu Uczestnika wg stanu na dzień 31.01.2024 roku godz. 12.00. Szczegóły Konkursu wskazane zostały w Regulaminie Konkursu „Kartowy zawrót głowy w Kantorze Walutowym” dostępnym na stronie https://kantor.aliorbank.pl zakładka Dokumentacja.
Obowiązujące regulacje: Regulamin Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA, Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych, Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych, które są dostępne na stronie Dokumentacja