Dodatkowo Kantor Walutowy umożliwia:

Zasilenie rachunku kartą debetową/kredytową

Chcesz dokonać wymiany walutowej, a nie posiadasz środków na swoim rachunku w Kantorze Walutowym? Nic prostszego. Dodaj kartę debetową/kredytową i szybko zasil swój rachunek bez konieczności oczekiwania na przelew z innego banku. Środki od razu znajdą się na Twoim rachunku. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Zawieranie transakcji z blokadą

Transakcja z blokadą pozwala Ci na zawarcie transakcji wymiany w sytuacji, gdy kwota transakcji przekracza saldo Twojego rachunku. W takiej sytuacji na Twoim rachunku zostanie założona blokada w wysokości 5% kwoty transakcji na dwa dni robocze, w tym czasie musisz zapewnić pozostałe środki na realizację transakcji. Gdy zasilisz rachunek, transakcja zostaje rozliczona po kursie wymiany zatwierdzonym przez w momencie zawarcia transakcji.

Ustawianie zleceń walutowych

Nie masz czasu śledzić kursów walutowych? Skorzystaj ze zleceń walutowych i dokonaj wymiany walutowej na ustalonych przez Ciebie parametrach.

Powiadomienie o zmianie kursów walut i realizacji zleceń

W Kantorze Walutowym masz możliwość ustawienia powiadomień sms, email lub push (aplikacja mobilna) dotyczących osiągnięcia przez kurs wymiany waluty żądanego poziomu oraz dotyczących zdarzeń na rachunku w Kantorze Walutowym np.: zlecenie zostało zrealizowane, zlecenie wygasło, brak możliwości realizacji zlecenia ze względu na brak środków na rachunku, wpływ środków na rachunek.