Wymieniaj walutę automatycznie bez konieczności śledzenia kursów walut

Najczęściej zadawane pytania:

Czym są zlecenia walutowe?

Jest to usługa pozwalająca Klientom na wymianę walut na określonych przez siebie warunkach. W zależności od potrzeb Klientów, dostępnych jest kilka rodzajów zleceń walutowych.

Czym jest zlecenie z limitem ceny?

Zlecenie z limitem ceny pozwala na zakup lub sprzedaż waluty po osiągnięciu przez kurs żądanego poziomu wymiany. Dla takich zleceń ustawiany jest także termin ważności, po którego upływie zlecenie jest anulowane. Zlecenie takie wymaga zadeklarowania następujących parametrów: rodzaj transakcji (kupno/sprzedaż), kwota transakcji, waluta transakcji, kurs wymiany, data ważności, godzina ważności. Jeżeli upłynie termin realizacji zlecenia, a kurs wymiany nie zostanie osiągnięty, możliwe jest automatyczne dokonanie transakcji wymiany po kursie z bieżącej godziny. Po zrealizowaniu transakcji wymienione środki mogą zostać automatycznie wysłane zdefiniowanemu odbiorcy

Czym jest zlecenie cykliczne?

Zlecenie cykliczne polega na realizacji transakcji wymiany co miesiąc tego samego dnia po kursie wymiany z określonej godziny do osiągnięcia terminu zlecenia. Jednym z możliwych zastosowań takiego zlecenia jest zakup środków na spłatę kredytu w walucie obcej. Zlecenie cykliczne jest definiowane przez następujące parametry: rodzaj transakcji (kupno/sprzedaż), kwota transakcji, waluta transakcji, dzień transakcji, godzina transakcji, data ważności, godzina ważności.

Czym jest zlecenie mieszane cykliczne?

Zlecenie mieszane cykliczne jest realizowane co miesiąc. Jeżeli osiągnięty zostanie zadeklarowany poziom kursu wymiany to staje się on kursem transakcji. Jeżeli zadeklarowany kurs nie zostanie osiągnięty, zlecenie dojdzie do skutku po kursie z dnia i godziny ustalonych przy składaniu zlecenia. Zlecenie mieszane cykliczne jest definiowane przez następujące parametry: rodzaj transakcji (kupno/sprzedaż), kwota transakcji, waluta transakcji, kurs wymiany, dzień transakcji, godzina transakcji, data ważności, godzina ważności.

Czy zlecenie się zrealizuje, gdy nie ma wystarczających środków na rachunku?

Zlecenie nie zostanie zrealizowane, jeżeli w momencie zaistnienia warunków realizacji zlecenia wymiany na rachunku w Kantorze Walutowym nie ma wystarczającej ilości środków. Klient może zostać o tym poinformowany za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail – wystarczy aktywować dany rodzaj komunikatu w zakładce „Powiadomienia”. Zlecenie cykliczne i cykliczne mieszane będzie automatycznie zrealizowane po zasileniu konta

Kim są odbiorcy zdefiniowani?

Jest to funkcjonalność Kantoru Walutowego ułatwiająca wykonywanie przelewów na te same rachunki. Wystarczy raz zapisać dane odbiorcy, a w przyszłości wybrać go z listy odbiorców zdefiniowanych, by pola w formularzu przelewu lub szybkiego transferu wypełniły się automatycznie.