Wybierasz się w podróż?
Kup ubezpieczenie turystyczne już
od 2,31 zł za dzień!

Ważne informacje:

Informacja Agenta ubezpieczeniowego

Alior Bank S.A. działa jako Agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Bank wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), pod numerem 11210443/A, co można zweryfikować poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do KNF lub poprzez stronę internetową: https://au.knf.gov.pl/Au_online/. Informacja Agenta Ubezpieczeniowego sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Przed podjęciem decyzji i zawarciem umowy zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową: dokumentem informacyjnym o produkcie ubezpieczeniowym, Kartami Produktu oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), które zawierają m.in. szczegółowe informacje o zakresach ubezpieczenia, warunkach udzielenia ochrony, włączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności. Dokumenty umieszczone są niżej.

Przydatne dokumenty

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pobierz
Informacja Administratora Danych Osobowych Pobierz
Karta produktu Pobierz
Pełnomocnictwo Pobierz
Informacja o Agencie Pobierz
Dokument odstąpienia od umowy Pobierz
Dokument wypowiedzenia umowy Pobierz
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Pobierz
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Alior Bank S.A.
dotyczący wykonywania czynności agencyjnych w imieniu lub na rzecz PZU SA
Pobierz