Wymieniaj waluty zawsze, gdy tego potrzebuje Twoja firma

Dodatkowo Kantor Walutowy umożliwia:

Zasilenie rachunku kartą debetową/kredytową

Chcesz dokonać wymiany walutowej, a nie posiadasz środków na swoim rachunku w Kantorze Walutowym? Nic prostszego dodaj kartę debetową/kredytową i zasil swój rachunek niezbędną kwotą. Wpłacane środki od razu pojawią się na rachunku.

Zawieranie transakcji z blokadą

Transakcja z blokadą pozwala Ci na zawarcie transakcji wymiany, gdy kwota transakcji przekracza saldo rachunku. Po zawarciu transakcji z blokadą na Twoim rachunku pojawi się blokada w wysokości 5% kwoty transakcji. Masz dwa dni robocze, aby zapewnić pozostałe środki na realizację transakcji. Gdy zasilisz rachunek, transakcja zostaje automatycznie rozliczona po kursie wymiany zatwierdzonym w momencie zawarcia transakcji.

Zlecenia walutowe

Nie masz czasu śledzić kursów walutowych? Skorzystaj ze zleceń walutowych i dokonaj wymiany walutowej na ustalonych przez Ciebie parametrach.

Powiadomienie o zmianie kursów walut i realizacji zleceń

W Kantorze Walutowym masz możliwość ustawienia powiadomień sms, email lub push (aplikacja mobilna) dotyczących osiągnięcia przez kurs wymiany waluty żądanego poziomu oraz dotyczących zdarzeń na rachunku w Kantorze Walutowym np.: zlecenie zostało zrealizowane, zlecenie wygasło, brak możliwości realizacji zlecenia ze względu na brak środków na rachunku, wpływ środków na rachunek.

Masz inne pytanie

Sprawdź całą listę najczęściej zadawanych pytań dostępną tutaj