Wymieniaj waluty zawsze, gdy tego potrzebujesz

Dodatkowo Kantor Walutowy umożliwia:

Zasilenie rachunku kartą debetową/kredytową

Chcesz dokonać wymiany walutowej, a nie posiadasz środków na swoim rachunku w Kantorze Walutowym? Nic prostszego dodaj kartę debetową/kredytową i zasil swój rachunek niezbędną kwotą. Wpłacane środki od razu pojawią się na rachunku.

Zawieranie transakcji z blokadą

Transakcja z blokadą pozwala Ci na zawarcie transakcji wymiany, gdy kwota transakcji przekracza saldo rachunku. Po zawarciu transakcji z blokadą na Twoim rachunku pojawi się blokada w wysokości 5% kwoty transakcji. Masz dwa dni robocze, aby zapewnić pozostałe środki na realizację transakcji. Gdy zasilisz rachunek, transakcja zostaje automatycznie rozliczona po kursie wymiany zatwierdzonym w momencie zawarcia transakcji.

Zlecenia walutowe

Nie masz czasu śledzić kursów walutowych? Skorzystaj ze zleceń walutowych i dokonaj wymiany walutowej na ustalonych przez Ciebie parametrach. Wystarczy zalogować się do Kantoru Walutowego, następnie wybrać "Wymiana walut", wprowadź parametry wymiany oraz zaznać "Ustaw jako zlecenie"

Powiadomienie o zmianie kursów walut i realizacji zleceń

W Kantorze Walutowym masz możliwość ustawienia powiadomień sms, email lub push (aplikacja mobilna) dotyczących osiągnięcia przez kurs wymiany waluty żądanego poziomu oraz dotyczących zdarzeń na rachunku w Kantorze Walutowym np.: zlecenie zostało zrealizowane, zlecenie wygasło, brak możliwości realizacji zlecenia ze względu na brak środków na rachunku, wpływ środków na rachunek.