Swobodnie dysponuj środkami zgromadzonymi w Kantorze Walutowym

Najczęściej zadawane pytania

Jak działa licznik?

Licznik sumuje środki kupione przez Ciebie w Kantorze Walutowym osobno dla każdej z walut. Wartość licznika, który zgodnie z Regulaminem Kantoru Walutowego jest narzędziem służącym do monitorowania kwoty, którą można za darmo wysłać z Kantoru, zależy wyłącznie od kwoty transakcji wymiany, które zawarłeś. Bank nie wprowadza żadnych ograniczeń, co do liczby darmowych przelewów oraz ich kwoty. Jeżeli kupisz w Kantorze za złotówki 100 EUR i wpłacisz w oddziale 20 EUR, Twój licznik dla euro będzie równy 100 jednostek. Jeżeli wykonasz przelew SHA na kwotę 70 EUR, będzie on darmowy i spowoduje zmniejszenie licznika w EUR do 30 jednostek. Wartość licznika w każdej chwili może zostać zweryfikowana w zakładce "Przelewy". Dodatkowo w szablonie przelewu walutowego znajduje się pole „prowizja”, w którym prezentowana jest opłata, pobierana za złożenie danego przelewu.

Czym są przelewy walutowe?

Są to przelewy dokonywane w walutach innych niż PLN (na rachunki bankowe zarówno w kraju, jak i zagranicą).

Czym są opcje kosztowe w przypadku przelewów walutowych?

Opcja kosztowa określa, kto ponosi koszty naliczone przez banki pośredniczące w transakcji przelewu walutowego. Dostępne są trzy opcje kosztowe:

BEN – wszystkie koszty, związane z realizacją przelewu (koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta) pokrywa beneficjent przelewu,

SHA – koszty, związane z realizacją przelewu, dzielone są pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta przelewu. W przypadku przelewów zlecanych w Banku, zleceniodawca pokrywa koszty Alior Banku, natomiast beneficjent pokrywa koszty swojego banku oraz banków pośredniczących,

OUR – wszystkie koszty, związane z realizacją przelewu (koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta) pokrywa zleceniodawca przelewu.

Czym jest przelew europejski?

Jest to przelew SEPA realizowany tylko w EUR z opcją kosztową SHA, wyłącznie w trybie pilnym, z rachunkiem beneficjenta podanym w standardzie IBAN. Jest on realizowany tylko do określonej grupy państw (zasięg terytorialny SEPA).

Czym jest przelew krajowy?

Przelewy krajowe to przelewy w PLN wykonywane pomiędzy bankami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Czym jest szybki transfer?

Szybki transfer pozwala na wykonywanie przelewów natychmiastowych dzięki wykorzystaniu płatności internetowych. Obecnie za pomocą szybkiego transferu można przesyłać tylko środki w PLN do kwoty 100 000. Szybkim transferem z innego banku możesz zasilić rachunek w Kantorze Walutowym

Mam inne pytanie

Sprawdź całą listę najczęściej zadawanych pytań dostępną tutaj