Najczęściej zadawane pytania:

Dlaczego warto korzystać z Kantoru Walutowego?

Powody przemawiające za wyborem Kantoru Walutowego jako serwisu wymiany walut:
• oferujemy atrakcyjne warunki wymiany walut
• serwis dostępny jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu
• jest to pierwszy bankowy serwis walutowy, więc środki Klientów są gwarantowane przez BFG, zaś ich wymiana odbywa się pomiędzy rachunkami Klienta, dzięki czemu ma on zapewniony do nich stały dostęp
• środki wymienione w Kantorze Walutowym mogą zostać przelane za darmo na dowolny rachunek w kraju lub za granicą!
• umożliwiamy odbiór środków zgromadzonych na rachunkach w Kantorze Walutowym w oddziałach Alior Banku prowadzących obsługę gotówkową
• do rachunków walutowych proponujemy kartę wielowalutową, umożliwiające płatności za granicą czy w Internecie, w oryginalnej walucie, bez konieczności ponoszenia kosztów przewalutowania
• do dyspozycji Klientów jest także wersja mobilna strony i aplikacja mobilna, pozwalające w dowolnej chwili kupić walutę łatwo, szybko i wygodnie
• w razie jakichkolwiek pytań Klienci mogą skorzystać z całodobowej infolinii Alior Banku lub formularza kontaktowego
• Kantor Walutowy oferuje szeroki wachlarz walut
 

Kto może korzystać z Kantoru Walutowego?

Usługa Kantor Walutowy dostępna jest zarówno dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających zdolność do czynności prawnych, jak i dla przedsiębiorców oraz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej, np. zrzeszeń, stowarzyszeń.

Ile kosztuje korzystanie z serwisu Kantor Walutowy?

Dostęp do usługi Kantor Walutowy jest bezpłatny.

W jakich godzinach można korzystać z serwisu Kantor Walutowy?

Kantor Walutowy jest dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Przez cały czas dostarczamy Klientom atrakcyjne kursy wymiany.

Co należy zrobić, aby uzyskać dostęp do Kantoru Walutowego

Klienci indywidualni: Aby rozpocząć korzystanie z Kantoru Walutowego, należy zarejestrować się w systemie - wystarczy wypełnić formularz internetowy oraz - w celu potwierdzenia danych - dokonać przelewu dowolnej kwoty na otwarty dla Klienta rachunek (szczegóły przelewu zostaną przesłane na adres e-mail podany we wniosku rejestracyjnym), podpisać umowę za pośrednictwem kuriera lub wideoweryfikacji. Klienci Alior Banku mogą skorzystać z uproszczonego systemu rejestracji, który wymaga jedynie podania identyfikatora Klienta, numeru telefonu zgodnego z tym, który wcześniej został podany do wiadomości banku jako telefon do kontaktu, oraz adresu e-mail. O aktywacji usługi Klient jest informowany powiadomieniami SMS oraz e-mail.
Klienci biznesowi:
Klienci biznesowi mogą korzystać z Kantoru, jeżeli mają podpisaną umowę ramową z Alior Bankiem. Aby rozpocząć korzystanie z Kantoru Walutowego, wystarczy podpisać umowę o Kantor Walutowy w oddziale Alior Banku.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (posiadające podpisaną umowę ramową z Alior Bankiem) mogą skorzystać z uproszczonego systemu rejestracji, który wymaga jedynie podania identyfikatora, numeru telefonu zgodnego z tym, który wcześniej został podany do wiadomości banku (telefon do kontaktu), oraz adresu e-mail.
O aktywacji usługi Klient jest informowany powiadomieniami SMS oraz e-mail.

Czy mogę używać zagranicznego numeru telefonu komórkowego

Tak, aby korzystać z serwisu Kantor Walutowy nie jest konieczne posiadanie polskiego numeru telefonu komórkowego.

Czy podpisywana jest umowa o świadczenie usługi Kantor Walutowy?

Klienci indywidualni:
Tak, każdy Klient podpisuje umowę o Kantor Walutowy: przelewem, kurierem (osoby niebędące klientami Alior Banku) lub poprzez wprowadzenie otrzymanego kodu SMS (osoby posiadające dostęp do systemu bankowości internetowej Alior Banku). Osoby niebędące klientami Alior Banku po zakończeniu procesu rejestracji otrzymują spersonalizowaną wersję umowy na podany adres e-mail.

Klienci biznesowi:
Tak, każdy Klient podpisuje umowę o Kantor Walutowy: w Oddziale (klienci biznesowi, których forma prawna jest inna niż „osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą”, lub pełnomocnicy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) albo poprzez wprowadzenie otrzymanego kodu SMS (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, rejestrujące się osobiście poprzez formularz internetowy).
W przypadku uproszczonej rejestracji, po zakończeniu procesu Klient otrzymuje spersonalizowaną wersję umowy na podany adres e-mail.

Czy muszę posiadać rachunek w walucie obcej, aby wymienić środki w Kantorz Walutowym?

Tak, rachunki w PLN i wybranych walutach są zakładane dla każdego Klienta w momencie podpisania umowy. Ich prowadzenie jest bezpłatne. Każdy następny rachunek w pozostałych walutach można założyć za darmo w ciągu kilku sekund.

Czy mogę korzystać z Kantoru Walutowego za pośrednictwem telefonu komórkowego?

Tak, przygotowana została specjalna mobilna wersja strony internetowej Kantoru Walutowego umożliwiająca dostęp do funkcjonalności serwisu oraz dedykowana aplikacja mobilna dostępna w sklepie App Store i Google Play.

Czy wymiana walut w Kantorze Walutowym jest bezpieczna?

Kantor Walutowym jest pierwszym bankowym serwisem świadczącym tego typu usługi. Wymiana walut z jego udziałem jest nie tylko prowadzona na konkurencyjnych warunkach, ale przede wszystkim bezpieczna. Zapewniamy bezpieczeństwo nie tylko zgromadzonych na rachunkach środków, ale również wszystkich udostępnionych danych Klientów – informacje te są objęte tajemnicą bankową. Wyróżniający się wśród kantorów internetowych poziom bezpieczeństwa został osiągnięty przede wszystkim dzięki zastosowaniu bankowych rozwiązań technologicznych.

Rejestracja

Kto może się zarejestrować w Kantorze Walutowym?

Klienci indywidualni:
Kantor Walutowy to bankowy serwis walutowy dostępny dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających zdolność do czynności prawnych. W procesie rejestracji wymagane jest podanie m.in. numeru telefon komórkowego i adresu e-mail, konieczne jest również posiadanie rachunku bankowego prowadzonego w PLN (z którego wykonany będzie przelew potwierdzający dane).
Obecni Klienci Alior Banku mogą skorzystać z uproszczonego procesu rejestracji.
Klienci biznesowi:
Kantor Walutowy to bankowy serwis walutowy dostępny również dla przedsiębiorców, którzy posiadają podpisaną umowę ramową z Alior Bankiem. Rejestracja w Kantorze Walutowym możliwa jest po podpisaniu Umowy o Kantor Walutowy w oddziale Alior Banku.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać z uproszczonego systemu rejestracji, który wymaga jedynie podania identyfikatora, numeru telefonu zgodnego z tym, który wcześniej został podany do wiadomości banku (jako telefon do kontaktu), oraz adresu e-mail. O aktywacji usługi Klient jest informowany powiadomieniami SMS oraz e-mail.

Czy musze iść do oddziału Alior Banku, żeby założyć konto w Kantorze Walutowym?

Klienci indywidualni:
Na stronie kantor.aliorbank.pl znajduję się przycisk przenoszący Klienta do procesu rejestracji. Klienci Alior Banku korzystają z uproszczonego formularza, wymagane jest podanie jedynie numeru klienta, adresu e-mail oraz numeru telefonu, a umowę podpisują kodem SMS. W przypadku nowych klientów banku, należy wypełnić formularz i potwierdzić tożsamość wybranym sposobem: przelewem weryfikacyjnym, podczas wideoweryfikacji lub w procesie kurierskim. W celu rejestracji zapraszamy również do Placówek Partnerskich Alior Banku. Tylko obcokrajowcy, którzy nie posiadają dostępu do systemu Bankowości Internetowej Alior Banku, w pierwszym kroku powinni podpisać umowę ramową w Oddziale Alior Banku, a następnie aktywować usługę Kantor Walutowy za pomocą uproszczonego formularza.

Klienci biznesowi:
Oosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (posiadające podpisaną umowę ramową z Alior Bankiem) mogą skorzystać z uproszczonego systemu rejestracji, który wymaga jedynie podania identyfikatora, numeru telefonu zgodnego z tym, który wcześniej został podany do wiadomości banku (jako telefon do kontaktu), oraz adresu e-mail. O aktywacji usługi Klient jest informowany powiadomieniami SMS oraz e-mail. W przypadku klientów biznesowych o innych formach prawnych, rejestracja w Kantorze Walutowym możliwa jest po podpisaniu Umowy o Kantor Walutowy w oddziale Alior Banku.

Dlaczego muszę posiadać rachunek bankowy w PLN?

Klienci indywidualni:
Ostatnim etapem procesu rejestracji jest przesłanie na Twój rachunek złotowy w Kantorze Walutowym przelewu z Twojego rachunku z banku z siedzibą w Polsce. Krok ten pozwala na weryfikację wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych i umożliwia założenie rachunków w Kantorze Walutowym bez wychodzenia w domu!

Klienci biznesowi: W przypadku klientów biznesowych wymóg ten nie obowiązuje.

Czy muszę posiadać konto w Alior Banku, żeby skorzystać z usługi Kantor Walutowy

Klienci indywidualni:
Nie, nie ma takiej konieczności. Do rejestracji w serwisie będziesz natomiast potrzebował rachunku prowadzonego w złotych w dowolnym banku z siedzibą w Polsce.
Klienci biznesowi:
Nie ma konieczności posiadania rachunku prowadzonego w Alior Banku, by się zarejestrować, konieczne jest jednak posiadania podpisanej umowy ramowej z Alior Bankiem.

Czy mogę wykonać przelew potwierdzający rejestrację z rachunku innej osoby, np. rodzica lub małżonka?

Nie, dane właściciela rachunku, z którego pochodzi przelew, muszą się dokładnie zgadzać z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym.

Czy mogę wykonać przelew potwierdzający rejestrację z rachunku prowadzonego w banku zagranicznym?

Nie, przelew kończący rejestrację musi pochodzić z rachunku prowadzonego w banku posiadającym siedzibę w Polsce.

Ile mam czasu na wykonanie przelewu kończącego rejestrację w Kantorze Walutowym?

Klient ma 30 dni na wykonanie przelewu kończącego rejestrację w Kantorze Walutowym. Po upływie tego terminu należy ponownie wypełnić formularz rejestracyjny.

Skąd mam widzieć, jakie informacje muszą być zawarte w przelewie kończącym rejestrację?

Wszystkie informacje dotyczące przelewu (w tym jego tytuł) wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku zostaną przesłane na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Mam już numer karty klienta (CIF) w Alior Banku, czy również muszę się zarejestrować, aby korzystać z usługi Kantor Walutowy?

Klienci Alior Banku korzystają z uproszczonego procesu rejestracji, nie muszą wypełniać wniosku i wykonywać przelewu.

Logowanie

W jaki sposób mogę się zalogować do serwisu?

W Kantorze Walutowym jako login może zostać wykorzystany identyfikator Klienta lub adres e-mail.

Gdzie mogę sprawdzić swój identyfikator?

Identyfikator to numer karty klienta (CIF) nadawany Klientowi w momencie podpisania Umowy Ramowej z Alior Bankiem. Można go znaleźć na każdej umowie podpisanej z Bankiem oraz po zalogowaniu w Kantorze Walutowym pod ikoną Ustawienia.

Czy mogę użyć adresu e-mail do zalogowania się do serwisu?

Tak, aby zalogować się w serwisie trzeba podać numer karty klienta (CIF) lub adres e-mail Klienta.

Jak wygląda proces pierwszego logowania w Kantorze Walutowym?

Gdy Klient loguje się po raz pierwszy swoim numerem karty klienta (CIF) lub adresem e-mail, automatycznie wysyłane jest hasło startowe na numer telefonu komórkowego podany w trakcie rejestracji. W następnych krokach Klient proszony jest o zmianę hasła i wybór obrazka bezpieczeństwa.

Do czego służy obrazek bezpieczeństwa? Jak mogę go zmienić?

Obrazek bezpieczeństwa to wybrany przez Ciebie obrazek, prezentowany podczas każdego logowania do systemu bankowości internetowej (po wpisaniu identyfikatora, a przed wpisaniem hasła). Obrazek ten ułatwia weryfikację, czy strona, na której się logujesz jest prawdziwą stroną logowania Alior Banku, a nie stroną podstawioną w celu przechwycenia danych. Pamiętaj, żeby przy każdym logowaniu sprawdzać, czy wyświetla się wybrany przez Ciebie obrazek. W przypadku braku obrazka lub wyświetlenia innego, niż wybrany przez Ciebie, przerwij logowanie i skontaktuj się z naszym Contact Center lub oddziałem. W celu wyboru lub zmiany obrazka w Kantorze Walutowym, wejdź w "Profil", a następnie Ustawienia i wybierz nowy obrazek.

Jakie są wymagania odnośnie hasła do logowania?

Hasło w Kantorze Walutowym musi zawierać znaki należące do co najmniej trzech z czterech grup: małe litery, duże litery, cyfry, znaki specjalne. Hasło może zawierać nie więcej niż dwa identyczne znaki obok siebie. Dodatkowo ustalona jest minimalna długość hasła.

Zablokowałem dostęp do konta, co zrobić?

W przypadku pięciokrotnego błędnego wprowadzenia hasła zablokowany zostaje dostęp do konta w Kantorze Walutowym. W celu odblokowania dostępu prosimy o kontakt z Contact Center lub wizytę w oddziale banku.

Wymiana walut

Jakie waluty mogę wymieniać w Kantorze Walutowym?

Kantor Walutowy oferuje szeroki wachlarz walut: polski złoty (PLN), euro (EUR), dolar amerykański (USD), frank szwajcarski (CHF), funt brytyjski (GBP), korona szwedzka (SEK), korona norweska (NOK), japoński jen (JPY), korona duńska (DKK), korona czeska (CZK), dolar kanadyjski (CAD), węgierski forint (HUF), dolar australijski (AUD), rosyjski rubel (RUB), lew bułgarski (BGN), peso meksykańskie (MXN), lej rumuński (RON), rand południowoafrykański (ZAR), baht tajski (THB), nowy szekel izraelski (ILS), dolar hongkoński (HKD), kuna chorwacka (HRK), lira turecka (TRY).

Ile kosztuje wymiana walut w Kantorze Walutowym?

Wymiana walut w Kantorze Walutowym jest bezpłatna.

Po jakim kursie zawierane są transakcje wymiany walut?

Po zalogowaniu się do serwisu Klienci uzyskują dostęp do obowiązujących kursów wymiany. Transakcje są zawierane po prezentowanych kursach.

W jakich godzinach można zatwierdzać wymianę walut w Kantorze Walutowym?

W Kantorze Walutowym wymiana walut dostępna jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Ile trwa wymiana walut?

Wymiana walut odbywa się online – wymienione środki pojawiają się natychmiast na rachunku Klienta!

Jaką minimalną ilość waluty mogę wymienić w Kantorze Walutowym?

Minimalna ilość waluty, która może być wymieniona w Kantorze Walutowym, jest inna dla każdej waluty. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Jaką maksymalną ilość waluty mogę wymienić w Kantorze Walutowym?

Dla każdej waluty oddzielnie ustalona jest maksymalna wartość jednorazowej transakcji wymiany. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Czy transakcje wymiany można anulować?

Nie, zaakceptowane przez Klienta i potwierdzone przez Bank transakcje wymiany nie mogą zostać anulowane.

Czy mogę zawierać transakcje pomiędzy walutami obcymi bez przewalutowania na PLN?

Tak, dla wybranych par walut dostępne są transakcje krzyżowe (wymiana walut bez udziału środków w PLN).

Wymiana krzyżowa jest dostępna dla poniższych walut:
EUR, USD, GBP i CHF (EURUSD, EURGBP, EURCHF, USDGBP, USDCHF, GBPCHF).

Wymiany krzyżowej można dokonać w zakładce „Wymiana walut” -> „Nowa wymiana”. Następnie uzupełniamy kwotę wymiany oraz waluty pomiędzy którymi ma nastąpić wymiana.  

Mam rachunki złotowy i walutowy w różnych bankach, ile wówczas kosztuje transakcja wymiany walut i przelanie środków do i z Kantoru Walutowego?

Wymiana walut w Kantorze Walutowym jest bezpłatna, a wymienione środki możesz przelać bez żadnych opłat. Powinieneś jednak sprawdzić, czy Twój bank pobiera opłaty za przelewy przychodzące w danej walucie.

Jak otworzyć rachunek walutowy?

Nowy rachunek walutowy można otworzyć wybierając „Otwórz rachunek” w sekcji Podsumowania. Następnie wybieramy walutę nowego rachunku i potwierdzamy jego otwarcie.

Gdzie są widoczne kwoty blokad?

Aby sprawdzić kwotę blokady należy z menu wybrać „Operacje” a następnie „Nadchodzące zdarzenia”.

Transakcja z blokadą

Czym jest transakcja z blokadą?

Transakcja z blokadą pozwala na zawarcie transakcji wymiany w sytuacji, gdy kwota transakcji przekracza saldo środków na rachunku. Na rachunku Klienta zakładana jest blokada w wysokości 5% kwoty transakcji na dwa dni robocze, w czasie których Klient jest zobowiązany zapewnić środki na rachunku na realizację transakcji. Gdy Klient zasili rachunek, transakcja zostaje rozliczona po kursie wymiany zatwierdzonym przez Klienta w momencie zawarcia transakcji.

Czym transakcja z blokadą różni się od zwykłej transakcji wymiany?

Różnica polega na tym, że transakcja z blokadą może zostać zawarta, jeżeli Klient posiada na rachunku tylko niewielką część kwoty transakcji.

Jakie są koszty transakcji z blokadą?

Transakcja z blokadą jest usługą bezpłatną w Kantorze Walutowym, o ile Klient w ciągu 2 dni zapewni środki na rachunku na realizację transakcji w wysokości zaprezentowanej w podsumowaniu transakcji.

Co muszę zrobić, aby doszło do rozliczenia zawartej już transakcji z blokadą?

Aby transakcja z blokadą doszła do skutku, konieczne jest zasilenie rachunku prowadzonego w walucie sprzedawanej przez Klienta w transakcji wymiany w kwocie takiej, by dostępne saldo na rachunku było nie mniejsze niż kwota transakcji pomniejszona o kwotę blokady. Rachunek powinien zostać zasilony do godziny 16:00 drugiego dnia roboczego od zawarcia transakcji z blokadą (czyli np. jeżeli w poniedziałek zostanie zawarta transakcja z blokadą, do środy do godz. 16:00 powinny zostać zapewnione środki na rachunku).

Jak obliczana jest kwota blokady?

Kwota blokady stanowi 5% kwoty transakcji w walucie sprzedawanej przez Klienta. Wysokość ta jest określona w Regulaminie Kantoru Walutowego.

Co dzieje się ze środkami stanowiącymi blokadę?

Blokada jest zdejmowana i środki biorą udział w rozliczeniu zawartej transakcji w momencie zasilenia rachunku lub zamknięcia transakcji wymiany.

Czym jest zamknięcie transakcji wymiany?

Jest to transakcja, która ma miejsce w przypadku, kiedy Klient nie spełni warunków transakcji z blokadą, czyli nie zapewni we wskazanym terminie środków na rachunku w Kantorze Walutowym. Kwota rozliczenia obliczana jest w oparciu o parametry transakcji oraz aktualny poziom kursu wymiany podany w tabeli kursów na stronie głównej Alior Banku. W zależności od znaku kwoty rozliczenia (możliwe wartości dodatnie i ujemne), rachunek Klienta jest uznawany lub obciążany, z tym, że obciążenie nie może być większe niż kwota blokady.

Jak zawrzeć transakcję z blokadą?

Jeśli podczas próby wymiany walutowej w zakładce „Wymiana walut” -> „Nowa wymiana” transakcja przekracza dostępne saldo - system zaproponuje możliwość zawarcia transakcji z blokadą.
Przed włączeniem możliwości wykonywania transakcji z blokadą należy wyrazić na nią zgodę klikając „Wybierz metodę płatności” a następnie zapoznaj się z warunkami realizacji transakcji z blokadą. Jeśli je akcetujesz wyraź zgodę na ten typ transakcji:

Po zatwierdzeniu możesz zawierać transakcje z blokadą.

Jak wyłączyć transakcje z blokadą?

Wyłączenie transakcji z blokadą jest możliwe wybierając „Profil” a następnie Ustawienia. W zakładce: Ustawienia w wierszu „Zawieranie transakcji z blokadą” ustaw: Wyłączone

Przelewy krajowe

Czym są przelewy krajowe?

Przelewy krajowe to przelewy w PLN wykonywane pomiędzy bankami polskimi

Ile kosztuje przelew krajowy w Kantorze Walutowym?

Przelewy krajowe w Kantorze Walutowym są bezpłatne.

Jak wysłać automatycznie zakupioną walutę do zdefiniowanego odbiorcy?

Aby wysłać automatycznie zakupioną walutę do zdefiniowanego odbiorcy, należy z menu wybrać „Wymiana walutowa” a następnie „Nowa wymiana”. Uzupełnić parametry transakcji oraz zaznaczyć „Wyślij automatycznie zakupioną kwotę zdefiniowanemu odbiorcy” a z listy odbiorców wybrać odbiorcę środków.

Jak zmienić limity przelewów?

Limity przelewów można zmienić wybierając zakładkę „Profil” i „Ustawienia” a następnie edytować ustawione limity przelewów w określonym kanale poprzez wybranie „Zmień”

Przelew Split Payment - mechanizm podzielonej płatności

Co to jest Split Payment?

Split Payment (mechanizm podzielonej płatności) polega na tym, że zgodnie z dyspozycją kupującego przekazywana przez niego kwota brutto zostanie przez bank podzielona na dwie części:
• kwotę netto, która zostanie zaksięgowana na rachunku rozliczeniowym dostawcy,
• kwotę podatku VAT, która zostanie zaksięgowana na rachunku VAT.

Czym przelew Split Payment różni się od przelewu tradycyjnego?

Kto decyduje o tym, jakim przelewem zostanie zapłacona wystawiona faktura VAT?

Przedsiębiorca dokonujący zakupu decyduje o wyborze formy płatności za fakturę VAT. Płatność może zostać wykonana w formie Split Payment lub przelewu tradycyjnego. Kupujący, który chce skorzystać z podzielonej płatności na formatce przelewu aktywuje „Przelew Split Payment”. Przelewy w formie Split Payment są księgowane poprzez rachunek bieżący połączony z rachunkiem VAT.

Jak wykonać przelew Split Payment w Kantorze Walutowym?

Aby wykonać przelew Split Payment w Kantorze Walutowym, należy zalogować się do Kantoru Walutowego w kontekście klienta biznesowego. Wybrać zakładkę Operacje i Przelew. Po wybraniu kontrahenta należy zaznaczyć "Przelew Split Payment":


W następnym kroku należy uzupełnić wymagane pola formatki przelewu Split Payment i potwierdzić przelew:

Przelewy walutowe

Czym są przelewy walutowe?

Są to przelewy dokonywane w walutach innych niż PLN (na rachunki bankowe zarówno w kraju, jak i zagranicą).

Czym są opcje kosztowe w przypadku przelewów walutowych?

Opcja kosztowa określa, kto ponosi koszty naliczone przez banki pośredniczące w transakcji przelewu walutowego. Dostępne są trzy opcje kosztowe:
BEN – wszystkie koszty, związane z realizacją przelewu (koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta) pokrywa beneficjent przelewu,
SHA – koszty, związane z realizacją przelewu, dzielone są pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta przelewu. W przypadku przelewów zlecanych w Banku, zleceniodawca pokrywa koszty Alior Banku, natomiast beneficjent pokrywa koszty swojego banku oraz banków pośredniczących,
OUR – wszystkie koszty, związane z realizacją przelewu (koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta) pokrywa zleceniodawca przelewu.

Czym jest przelew europejski?

Jest to przelew SEPA realizowany tylko w EUR z opcją kosztową SHA, wyłącznie w trybie pilnym, z rachunkiem beneficjenta podanym w standardzie IBAN. Jest on realizowany tylko do określonej grupy państw (zasięg terytorialny SEPA).

Ile kosztuje przelew walutowy środków wymienionych w Kantorze Walutowym?

Przelew walutowy środków wymienionych w Kantorze Walutowym w opcji SHA i BEN jest bezpłatny.

Jak działa Licznik?

Licznik sumuje środki kupione przez klienta w Kantorze Walutowym osobno dla każdej z walut. Wartość licznika, który zgodnie z Regulaminem Kantoru Walutowego jest narzędziem służącym do monitorowania kwoty, którą można za darmo wysłać z Kantoru, zależy wyłącznie od kwoty transakcji wymiany zawartych przez klienta. Bank nie wprowadza żadnych ograniczeń, co do liczby darmowych przelewów oraz ich kwoty.

Jeżeli kupisz w Kantorze za złotówki 100 EUR i wpłacisz w oddziale 20 EUR, Twój licznik dla euro będzie równy 100 jednostek. Jeżeli wykonasz przelew BEN lub SHA na kwotę 70 EUR, będzie on darmowy i spowoduje zmniejszenie licznika w EUR do 30 jednostek.

Wartość licznika w każdej chwili może zostać zweryfikowana w zakładce „Operacje” a następnie Przelewy. Dodatkowo w szablonie przelewu walutowego znajduje się pole „prowizja”, w którym prezentowana jest opłata,

Po jakim czasie przelew walutowy trafi do innego polskiego banku?

Przelewy w walutach obcych do innych polskich banków są realizowane zgodnie z wybranym, w trakcie zlecania przelewu, trybem (zwykły, pilny, ekspres).

Jaka jest różnica pomiędzy przelewem zwykłym, pilnym i ekspresowym?

Różnica pomiędzy przelewem zwykłym, pilnym i ekspresowym polega na dacie udostępnienia środków bankowi beneficjenta. W przypadku przelewu zwykłego środki udostępniane są drugiego dnia roboczego po dniu realizacji przelewu, w trybie pilnym następnego dnia roboczego, natomiast w trybie ekspresowym – tego samego dnia.

Co to jest IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) to Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. Składa się zawsze z kodu literowego kraju, liczby kontrolnej, oznaczenia banku, prowadzącego rachunek, oraz numeru rachunku bankowego. Liczba kontrolna zawarta w IBAN umożliwia kontrolę poprawności całego numeru rachunku. Dzięki temu już w momencie zlecania przelewu bank może dokonać weryfikacji numeru rachunku odbiorcy i w przypadku błędu poinformować o tym zleceniodawcę.Przykład rachunku IBAN w Alior Banku: PL60 2490 0005 0000 5300 0000 1234

Co to jest BIC?

BIC (Bank Identifier Code) to kod banku, stosowany w rozliczeniach walutowych, nadawany przez SWIFT – organizację, za pośrednictwem której banki wymieniają informacje finansowe.

Co to jest SWIFT?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to organizacja, za pośrednictwem której banki wymieniają informacje finansowe, m.in. informacje o przelewach. Kod SWIFT jest często używaną nazwą zamienną dla kodu BIC.

Jaki jest BIC Alior Banku?

BIC Alior Banku to: ALBPPLPW.

Kiedy przelew walutowy pojawi się w historii rachunku?

Przelew jest widoczny w historii rachunku po przyjęciu do realizacji przez Alior Bank. Czas przyjęcia do realizacji zależy od wybranego trybu przelewu (express, pilny, zwykły) i może różnić się od daty złożenia dyspozycji.

Dlaczego przelew trafił do zakładki przelewy oczekujące?

Do zakładki Przelewy Oczekujące trafiają przelewy , które nie zostały jeszcze zrealizowane przez Bank. Godziny graniczne zlecania przelewów walutowych oraz zasady ich realizacji dostępne są tutaj.

Jak zrobić przelew walutowy?

Przelew walutowy wykonuje się wybierając z menu „Operacje” a następnie „Przelew”. W kolejnym kroku wybieramy odbiorcę do którego chcemy wykonać przelew. Jeśli odbiorca nie występuje na dostępnej liście wybieramy „Podaj dane odbiorcy” i uzupełniamy formatkę przelewu. Zwróć uwagę na prawidłowe wybranie pola „Kraj odbiorcy” oraz „Kraj banku”.
 • Na końcu formatki można zapisać nowego odbiorcę jako „Zdefiniowanego”. Wystarczy przesunąć suwak.

Jak zrobić przelew europejski?

Przelew europejski wykonuje się wybierając z menu „Operacje” a następnie „Przelew”. W kolejnym kroku wybieramy odbiorcę do którego chcemy wykonać przelew. Jeśli odbiorca nie występuje na dostępnej liście wybieramy „Podaj dane odbiorcy” i uzupełniamy formatkę przelewu. Ważne, aby wysłać przelew europejski jako walutę należy wybrać EUR i opcja kosztowa SHA.

Jak wygenerować potwierdzenie przelewu?

Potwierdzenie przelewu można wygenerować wybierając z menu „Historia” a następnie na liście wyszukać interesujący przelew lub skorzystać z dostępnych filtrów. Po odnalezieniu przelewu wybieramy trzy kropki dostępne z prawej strony a następnie „Zapisz do PDF”

Jak wysłać automatycznie zakupioną walutę do zdefiniowanego odbiorcy?

Aby wysłać automatycznie zakupioną walutę do zdefiniowanego odbiorcy, należy z menu wybrać „Wymiana walutowa” a następnie „Nowa wymiana”. Uzupełnić parametry transakcji oraz zaznaczyć „Wyślij automatycznie zakupioną kwotę zdefiniowanemu odbiorcy” a z listy odbiorców wybrać odbiorcę środków.

Jak zmienić limity przelewów?

Limity przelewów można zmienić wybierając zakładkę „Profil” i „Ustawienia” a następnie edytować ustawione limity przelewów w określonym kanale poprzez wybranie „Zmień”

Gdzie można sprawdzić stan licznika?

Aktualny stan licznika można sprawdzić wybierając z menu „Operacje”, następnie „Przelew” w sekcji „Przelej za darmo”.

Szybki Transfer

Czym jest Szybki Transfer?

Szybki Transfer pozwala na wykonywanie przelewów natychmiastowych dzięki wykorzystaniu płatności internetowych.

W jakich walutach dostępne są Szybkie Transfery?

Obecnie za pomocą Szybkich Transferów można przesyłać tylko środki w PLN.

Czy mogę zasilić rachunek w Kantorze Walutowym za pomocą Szybkiego Transferu?

Tak, rachunek w PLN można zasilić Szybkim Transferem z innego banku

Zlecenia

Czym są zlecenia wymiany walut w Kantorze Walutowym?

Jest to usługa pozwalająca Klientom na wymianę walut na określonych przez siebie warunkach. W zależności od potrzeb Klientów, dostępnych jest kilka parametrów zleceń walutowych.

Zlecenie z limitem ceny

Zlecenie umożliwia jednorazowe kupno lub sprzedaż waluty po wskazanym kursie. Sam decydujesz o terminie ważności zlecenia. Jeżeli termin upłynie, a kurs nie zostanie osiągnięty, zlecenie może być zrealizowane po kursie bieżącym lub anulowane.

 Aby ustawić zlecenie z limitem ceny, należy z menu wybrać „Wymiana walut” i „Nowa wymiana”. Następnie, uzupełnić parametry zlecenia wymiany i wybrać „Ustaw jako zlecenie”. W sekcji „Kurs wymiany” wpisz oczekiwany kurs wymiany i uzupełnij pozostałe parametry zlecenia.

Jeśli chcesz, aby po dacie ważności zlecenie wykonało się po cenie bieżącej zaznacz tą opcję pod wartością kursu.

Zlecenie cykliczne

Zlecenie umożliwia regularne kupno lub sprzedaż waluty określonego dnia miesiąca po aktualnym kursie do momentu osiągnięcia terminu ważności zlecenia. Sam ustalasz parametry transakcji. Zakupione środki możesz automatycznie przesłać do zdefiniowanego odbiorcy. Zlecenie to idealnie nadaje się m.in. na spłatę rat kredytu.

 Aby ustawić zlecenie cykliczne, należy z menu wybrać „Wymiana walut” i „Nowa wymiana”. Następnie, uzupełnić parametry zlecenia wymiany i wybrać „Ustaw jako zlecenie”. W sekcji „Cykliczność” zaznaczyć „Powtarzaj wymianę cyklicznie” i uzupełnić pozostałe parametry zlecenia.

Zlecenie mieszane cykliczne

Zlecenie to łączy zalety wcześniejszych zleceń – cykliczność oraz monitorowanie ceny waluty. Transakcja wymiany jest realizowana co miesiąc do określonego dnia miesiąca, w przypadku osiągnięcia zadeklarowanego poziomu kursu wymiany. Dostępna jest opcja pozwalająca w przypadku nieosiągnięcia zadanego poziomu kursu na realizację zlecenia po kursie bieżącym z ostatniego dnia danego cyklu. Tak jak w pozostałych typach zleceń, sam ustalasz termin ważności zlecenia.

Co się stanie, jeżeli w momencie zaistnienia warunków realizacji zlecenia wymiany na rachunku nie ma wystarczającej ilości środków?

Zlecenie nie zostanie zrealizowane, jeżeli w momencie zaistnienia warunków realizacji zlecenia wymiany na rachunku w Kantorze Walutowym nie ma wystarczającej ilości środków. Klient może zostać o tym poinformowany za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail – wystarczy aktywować dany rodzaj komunikatu w zakładce „Profil -> Ustawienia -> Ustawienia powiadomień”. Zlecenie cykliczne i cykliczne mieszane będzie automatycznie zrealizowane po zasileniu konta.

Co się stanie, jeżeli w momencie zaistnienia warunków realizacji zlecenia wymiany na rachunku będą środki wystarczające na wymianę walut, ale niewystarczające na pokrycie kosztów przelewu zdefiniowanemu odbiorcy?

Przelewy walutowe w opcji BEN i SHA są bezpłatne w ramach Licznika. Każda zrealizowana transakcja wymiany powiększa Licznik. Jeżeli realizowane jest zlecenie wymiany, również powiększa to Licznik. Jeżeli więc Klient zdecyduje się na zlecenie wymiany połączone z przelewem zdefiniowanemu odbiorcy, to przelew taki odbędzie się w ramach Licznika i będzie bezpłatny

Powiadomienia

Czym są powiadomienia w Kantorze Walutowym?

Są to informacje w formie komunikatu SMS lub wiadomości e-mail przekazywane Klientom Kantoru Walutowego dotyczące zmian kursów walut (np. Kurs EURPLN osiągnął poziom 4,0500) oraz zdarzeń na rachunku (np. na rachunek w CHF wpłynęły środki). Klient ma możliwość wyboru rodzaju aktywnych powiadomień.

Jakie rodzaje powiadomień w Kantorze Walutowym są dostępne?

W Kantorze Walutowym dostępne są dwa rodzaje powiadomień: dotyczących osiągnięcia przez kurs wymiany waluty żądanego poziomu oraz dotyczących zdarzeń na rachunku Klienta w Kantorze Walutowym np.: zlecenie zostało zrealizowane, zlecenie wygasło, brak możliwości realizacji zlecenia ze względu na brak środków na rachunku, wpływ środków na rachunek.

Ile kosztują powiadomienia w Kantorze Walutowym?

Powiadomienia otrzymywane poprzez e-mail są bezpłatne, natomiast dla wiadomości SMS istnieje pula 10 bezpłatnych komunikatów miesięcznie. Po przekroczeniu w miesiącu limitu darmowych powiadomień za każdą kolejną wiadomość SMS pobierana jest opłata w wysokości 0,30 PLN.

Co zrobić, żeby nie płacić za powiadomienia?

Aktywując powiadomienia Klient ma możliwość zablokowania wysyłania komunikatów SMS po przekroczeniu w miesiącu limitu bezpłatnych powiadomień otrzymywanych tym kanałem.

Gdzie ustawić powiadomienia o zdarzeniach w Kantorze Walutowym?

Powiadomienia można ustawić wybierając zakładkę „Profil” i „Ustawienia”. Następnie z dostępnego menu należy wybrać „Ustawienia powiadomień” i wybrać rodzaj oraz sposób dostarczenia powiadomienia.

Zdefiniowani odbiorcy

Czym są zdefiniowani odbiorcy?

Jest to funkcjonalność Kantoru Walutowego ułatwiająca wykonywanie przelewów na te same rachunki. Wystarczy raz zapisać dane odbiorcy, a w przyszłości wybrać go z listy odbiorców zdefiniowanych, by pola w formularzu przelewu lub szybkiego transferu wypełniły się automatycznie.

Chcę dodać nowego zdefiniowanego odbiorcę, ale nie chcę rezygnować z potwierdzania przelewu do niego kodem SMS – czy jest taka możliwość?

Tak, dla każdego odbiorcy zdefiniowanego możesz zadeklarować, czy chcesz zrezygnować z zabezpieczenia w postaci potwierdzenia transakcji kodem SMS.

Jak zapisać odbiorcę zdefiniowanego?

Odbiorcę zdefiniowanego można dodać na dwa sposoby:
1. W momencie zlecania nowego przelewu, na końcu wypełniania formatki przelewu wybieramy „Zapisz jako odbiorcę zdefiniowanego” lub

2. Wybierając z menu „Operacje”, „Odbiorcy zdefiniowani” a następnie wybieramy „Nowy odbiorca”.

Karta wielowalutowa

Jakie karty są dostępne w Kantorze Walutowym?

Klienci Kantoru Walutowego mogą zamówić wypukłą wielowalutową kartę debetową. Głównym rachunkiem karty jest rachunek w euro. Karta umożliwia realizację transakcji zbliżeniowych i płatności internetowych w blisko 160 walutach.

Czy mogę otrzymać kartę kredytową do rachunku w Kantorze Walutowym?

Nie, w ofercie Kantoru Walutowego znajdują się tylko karta debetowa

Jak zamówić kartę wielowalutową w Kantorze Walutowym?

Zamówienie karty debetowej do rachunku w Kantorze Walutowym jest możliwe po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego. Następnie w sekcji "Karty" wybierz "Dodaj kartę".
Ważne, przed zamówieniem karty wielowalutowej upewnij się, że masz otwarty rachunek w EURO

Jeśli posiadasz już kartę walutową w EUR, przed zamówieniem karty wielowalutowej konieczne jest jej zamknięcie.

Czy muszę ustawiać limity karty, jeżeli nie chcę korzystać np. z płatności kartą w Internecie?

Jeżeli nie chcesz korzystać z wybranych limitów, powinieneś ustawić je na 0 zł. W wymienionym przypadku w polu z limitem dla transakcji internetowych należy wpisać wartość 0.

Jak zmienić limity na karcie?

Zmiana limitów karty jest możliwa po wybraniu „Zarządzaj” w zakładce „Pulpit”, sekcja Karty. Z dostępnego menu wybrać „Limity” a następnie kliknąć Zmień.

Jakie opłaty związane są z korzystaniem z karty?

Zamówienie karty jest bezpłatne, pod warunkiem, że w ciągu 6 miesięcy od wydania karty lub do momentu jest zastrzeżenia/zamknięcia zostanie dokonana za jej pomocą operacja na dowolną kwotę. W przeciwnym wypadku po 6 miesiącach od wydania karty lub w momencie jej zastrzeżenia/zablokowania zostanie pobrana opłata w wysokości 15 zł. Korzystanie z karty jest bezpłatne.

Jakie są różnice w zablokowaniu, zamknięciu i zastrzeżeniu karty debetowej?

Zablokowanie karty - proces odwracalny, Klient może odblokować kartę w terminie 28 dni kalendarzowych. Po tym terminie zablokowana karta zostaje automatycznie zamknięta. Zastrzeżenie i zamknięcie karty - procesy nieodwracalne, po zastrzeżeniu lub zamknięciu karty nie można z niej ponownie skorzystać. Istnieje możliwość zawnioskowania o nową kartę.

Jak zablokować kartę w Kantorze Walutowym?

Blokowanie karty jest możliwe w zakładce Pulpit, sekcja Karty zmieniając ze statusu Aktywna na Zablokowana.

Blokada jest ustanawiana na maksymalny okres 28 dni kalendarzowych. W przypadku braku odwołania blokady przez Klienta, Karta zostanie zastrzeżona na stałe, a nowa Karta będzie mogła być wydana jedynie na wniosek Klienta.

Zablokować kartę można: w dowolnym Oddziale Banku, telefonicznie za pośrednictwem Contact Center (19 502, opcja 3) oraz bezpośrednio w serwisie Kantor Walutowy lub aplikacji mobilnej.

Jak zamknąć kartę w Kantorze Walutowym?

Kartę można zamknąć wybierając „Zarządzaj” w zakładce Pulpit, sekcja Karty, a następnie „Zamknij kartę” w prawym dolnym rogu aktywnego okna.

Jak wygląda rozliczenie transakcji kartą wielowalutową

Karta wielowalutowa Kantoru Walutowego automatycznie rozpoznaje walutę i dobiera odpowiedni rachunek walutowy do realizacji płatności kartą. Jeśli na rachunku waluty płatności dostępnym w Kantorze Walutowym będą wystarczające środki, płatność nastąpi bezpośrednio z rachunku w walucie płatności. Jeśli w Kantorze Walutowym brak takiego rachunku lub środki są niewystarczające, płatność nastąpi z podstawowego rachunku karty w EUR z zastosowaniem wyłącznie kursu przeliczenia waluty ustalonego przez organizację płatniczą Mastercard. Jeśli środki na rachunku w EUR będą niewystarczające do realizacji płatności, wartość płatności w EUR zostanie przeliczona na kwotę w PLN po kursie tabelowym Alior Banku i zaksięgowana na rachunku w PLN. Jeśli na rachunku w PLN w Kantorze Walutowym będą niewystarczające środki, transakcja zostanie odrzucona.
 

Jak mogę przeglądać dostępne karty?

Przeglądanie kart dostępnych w Kantorze Walutowym jest możliwe poprzez przesuwanie prawo-lewo wizerunku karty w zakładce Pulpit, sekcja Karty.

Czy mogę mieć więcej niż jedną kartę?

W Kantorze Walutowym klient może mieć tylko jedną kartę danego typu.

Zasilenia rachunków

W jaki sposób mogę zasilić rachunek w Kantorze Walutowym?

Klienci indywidualni: Rachunki w Kantorze Walutowym mogą być zasilone poprzez wpłatę gotówki w Oddziale Banku, placówce Alior Bank Express (obsługa gotówkowa tylko w PLN) lub przelewem bankowym.

Klienci biznesowi: Rachunki w Kantorze Walutowym mogą być zasilone poprzez wpłatę gotówki w Oddziale Banku, wpłatę w placówce partnerskiej (dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i tylko wpłat w PLN) lub przelewem bankowym.

Czy są pobierane opłaty za zasilanie rachunków w Kantorze Walutowym?

Rachunek można zasilić poprzez przelew lub wpłatę gotówki w oddziale Alior Banku. Za przelewy przychodzące nie są pobierane opłaty. Wpłaty na rachunek własny w oddziale sa bezpłatne dla Klientów Indywidualnych. Klienci Biznesowi ponoszą opłatę zgodnie z Taryfą Opłat, Prowizji i Oprocentowania.

Czy mogę zasilić rachunek w Kantorze Walutowym przelewem z banku zagranicznego?

Tak, wpłaty (poza przelewem weryfikującym w procesie rejestracji) mogą pochodzić z rachunków w bankach zagranicznych.

Czy mogę przyspieszyć zasilenie rachunków w Kantorze Walutowym?

Tak, rachunki w Kantorze Walutowym mogą być zasilane zarówno tradycyjnymi przelewami bankowymi, jak i z wykorzystaniem pośredników płatności on-line – zasilenie rachunku następuje wówczas w przeciągu kilku minut. Nie dotyczy to przelewu potwierdzającego rejestrację w Kantorze Walutowym, który służy do weryfikacji danych Klienta i musi być wykonany z jego konta.

Podział rachunku

Trudno rozliczyć się ze znajomymi za wspólne wydatki? Już nie. Podziel rachunek w kilku prostych krokach:
 1. Wybierz zakładkę Historia
 2. Odszukaj wspólny wydatek i wybierz trzy kropki cid:image007.png@01D5204C.AD797840
 3. Następnie wybierz Podziel rachunek

Gdzie znajdę numer rachunku?

Numer rachunku możemy sprawdzić na dwa sposoby:
W zakładce Pulpit wybrać dowolny rachunek z listy a następnie pod aktualnym saldem rachunku wybrać „Szczegóły rachunku”


lub w zakładce Pulpit wybrać „Zarządzaj rachunkami” a następnie wybrać interesujący rachunek:

Wypłaty w Oddziale

Czy w dowolnym momencie mogę wypłacić w Oddziale Alior Banku środki zgromadzone na rachunku w Kantorze Walutowym?

W dowolnym momencie w każdym Oddziale Alior Banku prowadzącym obsługę gotówkową możesz podjąć środki zgromadzone na Twoim rachunku do wysokości 25 000 PLN lub 3 000 EUR lub 2 000 GBP/USD. Wypłata większych kwot niż wymienione wymaga awizowania za pośrednictwem serwisu. Wypłaty w bilonie nie są obsługiwane.

Ile dni wcześniej należy awizować odbiór gotówki w Oddziale?

Awizowanie odbioru gotówki w kwocie wyższej niż 25 000 PLN lub 3 000 EUR lub 2 000 GBP/USD musi mieć miejsce najpóźniej do godziny 14:00 na dwa dni robocze przed planowaną datą wypłaty w oddziale.

Czy można zrezygnować z odbioru gotówki lub modyfikować notyfikację?

Tak, klientowi przysługuje prawo do anulowania odbioru zamówionej gotówki lub zmiany notyfikacji. Termin złożenia takiej dyspozycji zależy od waluty wypłaty:
• PLN - do godziny 11:00 na jeden dzień roboczy przed planową wypłatą w oddziale,
• waluta obca – do godziny 14:00 na dwa dni robocze przed planowaną wypłatą w oddziale.

Za niezrealizowaną notyfikację pobierana jest opłata zgodna z Tabela Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla klientów indywidualnych.

Jakie są konsekwencje nieodebrania zamówionej gotówki?

Jeżeli Klient nie odbierze zamówionej gotówki, z jego rachunku prowadzonego w walucie awizowanej wypłaty zostanie pobrana opłata zgodna z Taryfą Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych oraz Taryfą Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Przedsiębiorców i Innych Podmiotów.

Potwierdzenia

Czy można otrzymać fakturę VAT na transakcje w Kantorze Walutowym?

Nie, nie ma takiej możliwości.

Czy można otrzymać rachunek za transakcję w Kantorze Walutowym?

Nie, Kantor Walutowy nie wystawia rachunków, udostępnia jednak za pośrednictwem strony internetowej www.kantor.aliorbank.pl potwierdzenia dokonanych transakcji wymiany walut

W jaki sposób mogę sprawdzić historię transakcji wymiany w Kantorze Walutowym?

Historię transakcji możesz zweryfikować w zakładce "Historia”. Możesz wyświetlić wybrane transakcje, wskazując rodzaj, okres oraz waluty. Zestawienie możesz też zapisać do pliku w formacie CSV lub PDF.

Czy mogę otrzymać wyciąg z rachunku w Kantorze Walutowym listem?

Nie, wyciągi operacji z Kantoru Walutowego nie są wysyłane pocztą. Klienci maja dostęp do wyciągów po zalogowaniu się na Stronie Kantoru Walutowego, skąd w łatwy sposób mogą zostać one zapisane lub wydrukowane.

Program rekomendacyjny

Na czym polega Program Rekomendacyjny Kantoru Walutowego?

Program Rekomendacyjny nagradza Klientów polecających usługę Kantor Walutowy swoim znajomym. Po ukończeniu rejestracji w Kantorze Walutowym każdy Klient otrzymuje indywidualny kod promocyjny, który może przekazać swoim znajomym. Za każdego znajomego, który zarejestruje się z wykorzystaniem kodu promocyjnego i wymieni w Kantorze Walutowym co najmniej 500 PLN (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej), osoba polecająca naszą usługę otrzyma Premię w wysokości 50 PLN.

W jaki sposób sprawdzane jest, że dana osoba pochodzi z mojego polecenia?

Po zalogowaniu się do serwisu w zakładce „Profil” -> "Poleć Kantor Walutowy" znajdziesz swój indywidualny kod rekomendacyjny. Wystarczy, że przekażesz go swojemu znajomemu, a on wprowadzi go w odpowiednie pole podczas rejestracji w serwisie.

Czy jest jakiś limit, do którego przyznawane są Premie?

Nie, nie ma limitu Premii, które może otrzymać Klient za Skuteczne Rekomendacje Kantoru Walutowego. Usługę możesz polecić dowolnej liczbie osób, za każdą osobę, która zarejestruje się w serwisie i spełni określone w Tabeli Premii warunki, otrzymasz premię.

Zmiana ustawień

Jakie dane mogę zmienić w Kantorze Walutowym?

Po zalogowaniu do Kantoru Walutowego Klient indywidualny może zmienić następujące dane: hasło, numer telefonu komórkowego, adres korespondencyjny, adres e-mail, obrazek bezpieczeństwa.

Jak zmienić hasło w Kantorze Walutowym?

Zmiana hasła w Kantorze Walutowym odbywa się według poniższych kroków:
1. Kliknij Profil wybierz "Ustawienia" / Hasło: zmień.
2. Podaj dotychczasowe hasło.
3. Podaj nowe hasło, pamiętając o wymaganych znakach, które musi zawierać hasło (trzy z czterech kategorii: duże i małe litery, cyfry, znaki specjalne), następnie powtórz je.
4. Na Twój numer telefonu komórkowego zostanie wysłany kod

Jak zmienić numer telefonu komórkowego w Kantorze Walutowym?

Po zalogowaniu się do serwisu wybierz Profil następnie „Ustawienia” a następnie w zakładce "Profil" znaleźć można zamaskowany numer telefonu komórkowego Klienta. Jego zmiana odbywa się według następujących kroków:
1. Podaj dotychczasowy numer telefonu komórkowego
2. Podaj stary i nowy numeru telefonu komórkowego.
3. Na Twój stary numer telefonu komórkowego zostanie wysłany kod SMS, wpisując go w odpowiednim polu, potwierdzasz zmianę numer telefonu komórkowego.

Jak zmienić adres e-mail w Kantorze Walutowym?

Podany podczas pierwszej rejestracji adres e-mail Klienta znaleźć można w zakładce Profil  natępnie „Ustawienia” i "Profil"
Aby go zmienić, należy skorzystać ze znajdującego się obok przycisku „Zmień”. Następnie należy podać nowy adres e-mail Klienta i skorzystać z przycisku „Zapisz”. Na numer telefonu komórkowego Klienta zostanie wysłany kod SMS, który należy wpisać w celu potwierdzenia zmiany. Wpisanie poprawnego kodu SMS kończy proces zmiany adresu e-mail w Kantorze Walutowym.

Jak zmienić adres korespondencyjny w Kantorze Walutowym?

Po zalogowaniu się do serwisu, pod ikoną „Profil”, wybieramy Ustawienia, następnie w zakładce Profil można zweryfikować adres korespondencyjny. Jeżeli chcemy wprowadzić adres korespondencyjny inny niż adres zameldowania lub zmienić wyświetlany adres korespondencyjny na aktualny, należy wybrać „Zmień” w wierszu "Adres korespondencyjny". Po wprowadzeniu danych należy użyć przycisku „Zapisz”. Na numer telefonu komórkowego Klienta zostanie wysłany kod SMS, który należy wpisać w celu potwierdzenia zmiany. Wpisanie poprawnego kodu SMS kończy proces zmiany adresu korespondencyjnego w Kantorze Walutowym.

Jak zmienić obrazek bezpieczeństwa w Kantorze Walutowym?

Po zalogowaniu się do serwisu wybierz Profil, następnie Ustawienia i zakładka Ustawienia zweryfikować można wybrany podczas pierwszego logowania obrazek bezpieczeństwa. Aby go zmienić, należy wybrać nowy obrazek i użyć przycisku „Zapisz”.

Reklamacje

Jak mogę złożyć reklamację?

Reklamacja może być zgłoszona:
1. bezpośrednio w Placówce Banku,
2. telefonicznie w Contact Center,
3. poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego),
4. listownie na adres korespondencyjny Banku.

Jak otrzymam odpowiedź na reklamację?

Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie ustalonej z klientem:
1. listownie,
2. poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego)
3. poprzez SMS,
a także w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo:
4. telefonicznie,
5. w placówce Banku.

Jak długo będę czekał na rozpatrzenie reklamacji?

Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych (dotyczy świadczenia usług płatniczych) lub 30 dni kalendarzowych (dotyczy pozostałych przypadków) od dnia otrzymania reklamacji.

W przypadku usług płatniczych - w szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie Bank:
a. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
b. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
c. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

W pozostałych szczególnie skomplikowanych przypadkach (nie dotyczących usług płatniczych) termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany.

Do kogo mogę się odwołać gdy będę niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji?

Klient niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji uprawniony jest do zwrócenia się w sprawie sporu dotyczącego relacji z Bankiem:
1. do Arbitra Bankowego – w trybie pozasądowego postępowania w celu rozwiązania sporu (szczegółowe informacje, w tym Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępne na stronie internetowej www.zbp.pl),
2. do Rzecznika Finansowego - w trybie skargowym lub pozasądowego postępowania w celu rozwiązywania sporu (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.rf.gov.pl).

Usługa 3D Secure

Jakie korzyści daje usługa 3D Secure?

Bezpłatne, dodatkowe zabezpieczenie transakcji weryfikujące tożsamość osoby płacącej. To także wyższy standard płatności w sklepach internetowych, które akceptują wyłącznie karty pracujące w standardzie 3D Secure.

Czy wszystkie karty płatnicze będą zabezpieczone usługą 3D Secure?

Wszystkie Twoje karty zostaną objęte zabezpieczeniem 3D Secure, jednak nie każda transakcja będzie wymagała potwierdzenia kodem SMS. Potwierdzenie jest możliwe tylko w sklepach, które uczestniczą w programie Mastercard SecureCode lub Verified by Visa. Można je rozpoznać po charakterystycznym logo. Może się jednak zdarzyć, że niektóre sklepy internetowe mimo oznaczenia nie wymagają dodatkowej autoryzacji za pomocą 3D Secure. W sklepach, które nie uczestniczą w tym programie, transakcja kartą płatniczą będzie wyglądała tradycyjnie.

Dlaczego podczas płatności w sklepie obsługującym 3D Secure nie było wymagane potwierdzenie jednorazowym kodem SMS?

Nie wszystkie płatności w sklepach internetowych obsługujących Standard 3D Secure muszą być potwierdzone kodem SMS. Dodatkowa weryfikacja kodem SMS jest uzależniona od kilku czynników, m.in. od sklepu internetowego, który może nie wymagać przeprocesowania transakcji w standardzie 3D Secure.

Co zrobić w przypadku otrzymania kodu SMS w ramach usługi 3D Secure, podczas gdy nie dokonuję płatności kartą w Internecie?

Należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem w celu zabezpieczenia karty oraz powiadomienia o zaistniałej sytuacji. Taka sytuacja może świadczyć o próbie wyłudzenia finansowego.

Podczas płatności pojawiło się okno z prośbą o kod, ale żadnego kodu nie otrzymałem.

W tej sytuacji konieczny jest kontakt z odziałem banku celem weryfikacji poprawności podanego do banku numeru telefonu (zaufanego lub do kontaktu), na który mają być wysyłane kody SMS.

Co oznacza, że karta jest zablokowana w usłudze 3D Secure?

Karta zostanie zablokowana w usłudze 3D Secure, jeśli podczas potwierdzania płatności zostanie wielokrotnie wprowadzony błędny kod SMS. Kartą zablokowaną w ten sposób nie będzie można potwierdzić żadnej transakcji w usłudze 3D Secure. W celu odblokowania karty w usłudze 3D Secure należy skontaktować się z infolinią banku pod numerem 19 502.

Zostałem przekierowany na inną stronę podczas płatności.

Weryfikacja transakcji w standardzie 3D Secure odbywa się na stronie dostawcy rozwiązania, zapewniając tym samym pełne bezpieczeństwo i ochronę danych. Jeżeli masz obawy co do autentyczności, skontaktuj się z infolinią banku pod numerem 19 502.

Jak odblokować kartę w usłudze 3D Secure?

W celu odblokowania karty w usłudze 3D Secure należy skontaktować się z infolinią banku pod numerem 19 502.

Czy mogę wyłączyć zabezpieczenie 3D Secure?

Nie można wyłączyć zabezpieczenia 3D Secure.

Jaka będzie treść SMS-a z kodem do potwierdzenia transakcji?

Niezależnie, czy posiadasz kartę indywidualną, firmową czy wydaną przez Kantor Walutowy Alior Banku, otrzymasz wiadomość o następującej treści:

!Alior Bank: Transakcja 3D Secure z 01-01-2001, 11:11:01 Platnosc karta nr 123456******1234 Kwota: 100,00 PLN Haslo SMS: 123456

Dyrektywa PSD2

Co to jest PSD 2?

Payment Services Directive 2 (PSD2) to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r., która ma za zadanie regulować rynek usług płatniczych w obrębie Unii Europejskiej.

Dokument reguluje m.in. zasady relacji oraz komunikacji pomiędzy prowadzącymi rachunki płatnicze, a dostawcami usług finansowych, określa standardy techniczne połączeń, wprowadza nowe usługi, określa zasady pobierania opłat od transakcji płatniczych, chroni klienta poprzez narzucenie większych norm bezpieczeństwa.

Co PSD 2 oznacza dla Ciebie?

 • obniżenie kosztów transakcyjnych, dla przelewów zagranicznych realizowanych na rachunki obsługiwane na terenie państw członkowskich EOG w dowolnej walucie obcej;
 • uregulowanie i objęcie nadzorem nowych usług płatniczych – określono zasady dostępu do rachunków płatniczych przez instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, małe instytucje płatnicze oraz biura, płatnicze;
 • standaryzację płatności w wymiarze międzynarodowym;
 • rozszerzenie obowiązków informacyjnych ze strony dostawców usług płatniczych;
 • ograniczenie odpowiedzialności konsumentów za straty spowodowane nieautoryzowanymi transakcjami;
 • zmianę terminów rozpatrywania reklamacji;
 • rozszerzenie narzędzi ochrony konsumentów na transakcje wychodzące poza państwa członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • podniesienie bezpieczeństwa transakcji - wprowadzenie tzw. silnego uwierzytelnienia klienta przy inicjowaniu transakcji płatniczej.

Jak zmienią się koszty transakcyjne?

W wyniku wdrożenia PSD2 wyłączona została opcja OUR/BEN dla przelewów zagranicznych realizowanych na rachunki obsługiwane na terenie Państw Członkowskich EOG w dowolnej walucie obcej.

Oznacza to, iż zlecenie przelewu zagranicznego będzie możliwe tylko i wyłącznie z opcją kosztową SHA (koszt dzielony na zlecającego przelew oraz beneficjanta przelewu), która jest znacznie tańsza dla podmiotu zlecającego.

Co zmienia się w zakresie reklamacji?

Główną zmianą jest znaczne skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczenia usług płatniczych. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych (dotyczy świadczenia usług płatniczych) lub 30 dni kalendarzowych (dotyczy pozostałych przypadków) od dnia otrzymania reklamacji.

Co to jest silne uwierzytelnienie?

Zgodnie z nowymi przepisami określone operacje muszą spełnić wymóg tzw. silnego uwierzytelnienia (SCA, z ang. Strong Customer Authentication). Oznacza to dwuetapowy proces weryfikacji tożsamości klienta w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów (składników) należących do kategorii:
 
 • Wiedza, czyli coś, co wie wyłącznie klient np. PIN
 • Posiadanie, czyli coś, co posiada wyłącznie klient np. karta SIM, push, SMS
 • Cecha, czyli coś, czym jest użytkownik np. biometria, odcisk palca

Co zmienia się w zakresie bezpieczeństwa?

 • zmieniamy logowanie do Kantoru Walutowego
 • zmieniamy sposób aktywacji i odblokowania Kantoru Walutowego
 • skracamy czas nieaktywności w Kantorze Walutowym
 • zmieniamy zasady płatności kartą w internecie i zbliżeniowych płatności w terminalu

Co się stanie jeśli wprowadzę błędnie kod SMS lub jego ważność wygaśnie?

Możesz ponowić jego wysłanie klikając w link „Wyślij SMS ponownie” – na ekranie potwierdzenia operacji – wówczas otrzymasz nowy kod SMS na zdefiniowany telefon zaufany.