Najczęściej zadawane pytania:

Kiedy mogę wypłacić środki zgromadzone na rachunku w Kantorze Walutowym?

W dowolnym momencie w każdym Oddziale Alior Banku możesz podjąć środki zgromadzone na Twoim rachunku do wysokości 25 000 PLN lub 3 000 EUR lub 2 000 GBP/USD. Wypłata większych kwot niż wymienione wymaga awizowania za pośrednictwem serwisu Kantor Walutowy. W placówkach partnerskich – tylko PLN, do wysokości ustalonej wcześniej z placówką. Wypłaty w bilonie nie są obsługiwane.

Awizowanie wypłaty środków

Awizowanie odbioru gotówki w kwocie wyższej niż 25 000 PLN lub 3 000 EUR lub 2 000 GBP/USD musi mieć miejsce najpóźniej do godziny 14:00 na dwa dni robocze przed planowaną datą wypłaty w oddziale. Awizacji dokonasz po zalogowaniu w Kantorze Walutowym zakładka Operacje, a następnie Wypłata w Oddziale.

Czy można zrezygnować lub modyfikować awizację wypłaty środków?

Możesz anulować odbioru zamówionej gotówki lub dokonać zmiany notyfikacji. Termin złożenia takiej dyspozycji zależy od waluty wypłaty:
• PLN - do godziny 11:00 na jeden dzień roboczy przed planową wypłatą w oddziale,
• waluta obca – do godziny 14:00 na dwa dni robocze przed planowaną wypłatą w oddziale. Za niezrealizowaną notyfikację pobierana jest opłata zgodna z Taryfą Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych.

Co, gdy nie odbiorę zamówionych środków?

Jeżeli nie odbierzesz zamówionej gotówki, z jego rachunku prowadzonego w walucie awizowanej wypłaty zostanie pobrana opłata zgodna z Taryfą Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych.

Jak można zasilić rachunki w Kantorze Walutowym?

Rachunki w Kantorze Walutowym mogą być zasilone poprzez wpłatę gotówki w Oddziale Banku, Placówce Partnerskiej (obsługa gotówkowa tylko w PLN, zgodnie z indywidualnym limitem Placówki) lub przelewem bankowym w tym również zagranicznym. Za przelewy przychodzące nie są pobierane opłaty. Wpłaty na rachunek własny w Oddziale/Placówce Partnerskiej również są bezpłatne.