Najczęściej zadawane pytania

Wypłaty w oddziale

 

Czy w dowolnym momencie mogę wypłacić w Oddziale Alior Banku środki zgromadzone na rachunku w Kantorze Walutowym?


W dowolnym momencie w każdym Oddziale Alior Banku możesz podjąć środki zgromadzone na Twoim rachunku do wysokości 25 000 PLN lub 3 000 EUR lub 2 000 GBP/USD. Wypłata większych kwot niż wymienione wymaga awizowania za pośrednictwem serwisu. W placówkach partnerskich – tylko PLN, do wysokości ustalonej wcześniej z placówką. Wypłaty w bilonie nie są obsługiwane.

Ile dni wcześniej należy awizować odbiór gotówki w Oddziale?

Awizowanie odbioru gotówki w kwocie wyższej niż 25 000 PLN lub 3 000 EUR lub 2 000 GBP/USD musi mieć miejsce najpóźniej do godziny 14:00 na dwa dni robocze przed planowaną datą wypłaty w oddziale.

Czy można zrezygnować z odbioru gotówki lub modyfikować notyfikację?

Tak, klientowi przysługuje prawo do anulowania odbioru zamówionej gotówki lub zmiany notyfikacji. Termin złożenia takiej dyspozycji zależy od waluty wypłaty:
  • PLN - do godziny 11:00 na jeden dzień roboczy przed planową wypłatą w oddziale,
  • waluta obca – do godziny 14:00 na dwa dni robocze przed planowaną wypłatą w oddziale. Za niezrealizowaną notyfikację pobierana jest opłata zgodna z Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów.

Jakie są konsekwencje nieodebrania zamówionej gotówki?

Jeżeli Klient nie odbierze zamówionej gotówki, z jego rachunku prowadzonego w walucie awizowanej wypłaty zostanie pobrana opłata zgodna z Taryfą Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Przedsiębiorców i Innych Podmiotów.

Zasilenia rachunków

 

W jaki sposób mogę zasilić rachunek w Kantorze Walutowym?

Rachunki w Kantorze Walutowym mogą być zasilone poprzez wpłatę gotówki w Oddziale Banku, wpłatę w placówce partnerskiej (dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i tylko wpłat w PLN) lub przelewem bankowym

Czy są pobierane opłaty za zasilanie rachunków w Kantorze Walutowym?

Rachunek można zasilić poprzez przelew lub wpłatę gotówki w oddziale Alior Banku. Za przelewy przychodzące nie są pobierane opłaty. Wpłaty na rachunek własny w oddziale Klienci Biznesowi ponoszą opłatę zgodnie z Taryfą Opłat, Prowizji i Oprocentowania.

Czy mogę zasilić rachunek w Kantorze Walutowym przelewem z banku zagranicznego?

Tak, wpłaty mogą pochodzić z rachunków w bankach zagranicznych.

Czy mogę przyspieszyć zasilenie rachunków w Kantorze Walutowym?

Tak, rachunki w Kantorze Walutowym mogą być zasilane zarówno tradycyjnymi przelewami bankowymi, jak i z wykorzystaniem pośredników płatności on-line – zasilenie rachunku następuje wówczas w przeciągu kilku minut.