Swobodnie dysponuj środkami swojej firmy

Najczęściej zadawane pytania

Jak działa licznik?

Licznik sumuje środki kupione przez klienta w Kantorze Walutowym osobno dla każdej z walut. Wartość licznika, który zgodnie z Regulaminem Kantoru Walutowego jest narzędziem służącym do monitorowania kwoty, którą można za darmo wysłać z Kantoru, zależy wyłącznie od kwoty transakcji wymiany zawartych przez klienta. Bank nie wprowadza żadnych ograniczeń, co do liczby darmowych przelewów oraz ich kwoty.

Jeżeli kupisz w Kantorze za złotówki 100 EUR i wpłacisz w oddziale 20 EUR, Twój licznik dla euro będzie równy 100 jednostek. Jeżeli wykonasz przelew BEN lub SHA na kwotę 70 EUR, będzie on darmowy i spowoduje zmniejszenie licznika w EUR do 30 jednostek.

Wartość licznika w każdej chwili może zostać zweryfikowana w zakładce „Operacje” a następnie "Przelewy". Dodatkowo w szablonie przelewu znajduje się pole „prowizja”, w którym prezentowana jest opłata, pobierana za złożenie danego przelewu.

Czym są przelewy walutowe?

Są to przelewy dokonywane w walutach innych niż PLN (na rachunki bankowe zarówno w kraju, jak i zagranicą).

Jakie są dostępne opcje kosztowe przelewów walutowych?

Opcja kosztowa określa, kto ponosi koszty naliczone przez banki pośredniczące w transakcji przelewu walutowego. Dostępne są trzy opcje kosztowe:

BEN – wszystkie koszty, związane z realizacją przelewu (koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta) pokrywa beneficjent przelewu,

SHA – koszty, związane z realizacją przelewu, dzielone są pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta przelewu. W przypadku przelewów zlecanych w Banku, zleceniodawca pokrywa koszty Alior Banku, natomiast beneficjent pokrywa koszty swojego banku oraz banków pośredniczących,

OUR – wszystkie koszty, związane z realizacją przelewu (koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta) pokrywa zleceniodawca przelewu.

Czym jest przelew europejski?

Przelew europejski jest to przelew SEPA realizowany tylko w EUR z rachunkiem beneficjenta podanym w standardzie IBAN. Jest on realizowany tylko do określonej grupy państw będących w zasięg terytorialny SEPA.

Ile kosztuje przelew walutowy środków wymienionych w Kantorze Walutowym?

Przelew walutowy środków wymienionych w Kantorze Walutowym w opcji SHA i BEN jest bezpłatny.

Czym są przelewy krajowe?

Przelewy krajowe to przelewy w PLN wykonywane pomiędzy bankami polskimi.

Ile kosztuje przelew krajowy w Kantorze Walutowym?

Przelewy krajowe w Kantorze Walutowym są bezpłatne.

Czym jest Szybki Transfer?

Szybki transfer pozwala na wykonywanie przelewów natychmiastowych dzięki wykorzystaniu płatności internetowych. Obecnie za pomocą szybkiego transferu można przesyłać tylko środki w PLN do kwoty 100 000. Szybkim transferem z innego banku możesz zasilić rachunek w Kantorze Walutowym

Czy mogę zasilić rachunek w Kantorze Walutowym za pomocą Szybkiego Transferu?

Tak, rachunek w PLN można zasilić Szybkim Transferem z innego banku

Masz inne pytanie?

Sprawdź całą listę najczęściej zadawanych pytań dostępną tutaj