Kantor Walutowy dla obywateli Ukrainy

Wprowadzamy kolejne udogodnienie dla obywateli Ukrainy.

Od dziś aktualni i przyszli klienci będący obywatelami Ukrainy mogą wymieniać w Kantorze Walutowym Alior Banku EUR i USD za PLN po najkorzystniejszym, międzybankowym kursie oraz otrzymają zwrot opłaty za przelewy zagraniczne na Ukrainę realizowane z kont w Kantorze Walutowym.


Znacznie uprościliśmy też sposób otwarcia konta zarówno w naszych oddziałach, jak i placówkach partnerskich.

Do otwarcia rachunku wystarczy teraz okazanie jednego z wymienionych dokumentów: paszportu ukraińskiego, Karty Pobytu lub Tymczasowego Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca.Regulamin oferty dostępny jest w zakładce Dokumentacja