Komunikat w sprawie płatności transgranicznych

Alior Bank SA zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji płatności transgranicznych, jeśli beneficjentem lub zleceniodawcą transakcji jest osoba fizyczna lub podmiot, wobec którego stosuje się szczególne środki ograniczające na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów prawa obowiązujących w kraju trzecim, jeżeli realizacja płatności mogłaby naruszać te przepisy.

W związku z ostatnimi wydarzeniami na Białorusi powyższe ograniczenia w szczególności mogą dotyczyć płatności do/z Białorusi.