Wymieniaj walutę i wygrywaj w konkursie Kantoru Walutowego!

Zapraszamy wszystkich klientów Alior Banku do udziału w konkursie „Wymieniamy – wygrywamy w Kantorze Walutowym”. Aby wygrać wystarczy aktywnie wymieniać waluty w aplikacji mobilnej Kantoru Walutowego, płacić kartą wielowalutową oraz polecać Kantor Walutowy swoim znajomym. Łączna pula nagród w konkursie to aż 150 000 zł.

Do wygrania w każdym z czterech etapów konkursu jest 80 nagród po 250 zł każda oraz 2 nagrody dodatkowe po 2 500zł każda. A w wielkim finale: 1x 15 000 zł, 1x 10 000 zł, 1x 5 000 zł, 20x 1 000 zł.


W Konkursie mogą wziąć udział klienci indywidualni posiadający Kantor Walutowy, którzy w czasie trwania konkursu zgłoszą swój udział na stronie: https://www.aliorbank.pl/LP/kantor-konkurs-wymieniamy-wygrywamy


Bank przyzna punkty za poniższe aktywności:
  • 10 punktów za transakcję wymiany w Kantorze Walutowym za pośrednictwem aplikacji mobilnej Kantoru Walutowego na min. 50 jednostek waluty
  • 100 punktów za każdą skuteczną rekomendację Kantoru Walutowego
  • 2 punkty za płatność internetową lub stacjonarną kartą wielowalutową na min. 5 jednostek waluty*
* z wyłączeniem transakcji określonych w § 6 Regulaminu Konkursu. Szczegóły w regulaminie Konkursu

Zgłoś swój udział w konkursie

Nie jesteś jeszcze klientem Kantoru Walutowego? Zarejestruj się
Konkurs trwa w okresie od 8.05.2023 r. do 31.08.2023 r. Nagrodę etapu w kwocie 250 zł, w każdym etapie Konkursu otrzyma Uczestnik, który spełni warunki Konkursu zawarte w jego Regulaminie i zdobędzie najwyższą liczbę punktów na liście Laureatów od miejsca pierwszego (1) do osiemdziesiątego (80). W każdym z etapów konkursu Organizator przewidział dwie Nagrody dodatkowe. Pierwszą Nagrodę dodatkową w kwocie 2 500 zł w każdym etapie Konkursu otrzyma Uczestnik, który spełni warunki Konkursu oraz uzyska pierwsze (1) miejsce w danym etapie na liście Uczestników Konkursu z największą liczbą wykonanych Transakcji wymiany w Aplikacji Mobilnej. Drugą Nagrodę dodatkową w kwocie 2 500 zł w każdym etapie Konkursu otrzyma Uczestnik, który spełni warunki Konkursu oraz uzyska pierwsze (1) miejsce w danym etapie na liście Uczestników Konkursu z najwyższym obrotem walutowym z tytułu Transakcji wymiany w Aplikacji Mobilnej w przeliczeniu na PLN. Przewidziane przez Organizatora Konkursu Nagrody główne, odpowiednie do zajętego przez Uczestnika miejsca na liście Laureatów od miejsca pierwszego (1) do dwudziestego trzeciego (23) otrzymają Uczestnicy Konkursu, którzy spełnią warunki Konkursu zawarte w jego Regulaminie i zdobędą najwyższą liczbę punktów w czasie trwania całego Konkursu. Nagrody zostaną przekazane na rachunek PLN Uczestników w Kantorze Walutowym. W czasie trwania Konkursu Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę etapu, jedną Nagrodę dodatkową oraz jedną Nagrodę główną. Minimalna liczba punktów uprawniająca do odebrania Nagrody etapu to 100 punktów, natomiast Nagrody głównej to 400 punktów. Szczegóły dostępne są w Regulaminie Konkursu " Wymieniamy – wygrywamy w Kantorze Walutowym".

Obowiązujące regulacje: Regulamin Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA, Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych, Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych, które są dostępne na stronie https://kantor.aliorbank.pl zakładka Dokumentacja.