Ruszył Konkurs: Z Kantorem kupujesz - nagrody zyskujesz

Płać kartą wielowalutową w Internecie, korzystaj z aplikacji mobilnej Kantoru Walutowego i wygraj w Konkursie „Z Kantorem kupujesz - nagrody zyskujesz”. Do wygrania jest: 1 x 15 000 zł, 1 x 10 000 zł, 1 x 5 000 zł i 88 x 1 000 zł, w formie e-kodu na zakupy do sklepów Biedronka. Łączna pula nagród to aż 115 000 zł!

Konkurs trwa do 31.12.2022 r. a nagrodę uzyska aż 91 uczestników, którzy zdobędą największa liczbę punktów.

Bank przyznaje punkty za poniższe aktywności:
  •  4 punkty za płatność internetową kartą wielowalutową na min. 5 jednostek waluty*
  • 1 punkt za transakcję wymiany na kwotę min. 50 jednostek waluty dokonanej za pośrednictwem aplikacji mobilnej Kantoru Walutowego,
  • 50 punktów za każdą skuteczną rekomendację Kantoru Walutowego
  • 50 punktów za posiadanie włączonej mobilnej autoryzacji PUSH**
* z wyłączeniem transakcji określonych w § 6 Regulaminu Konkursu
** punkty zostaną naliczone jednorazowo wg stanu na dzień 31.12.2022 godz. 12.00

Szczegóły w regulaminie konkursu

Zgłoś udział w konkursie
Konkurs trwa w okresie od 7.11.2022 r. do 31.12.2022 r. Nagrodę odpowiednią do zajętego miejsca na liście laureatów w formie elektronicznej karty podarunkowej do sklepu Biedronka otrzyma Uczestnik Konkursu, który zgłosi swój udział w Konkursie oraz spełni warunki i zasady uczestnictwa w konkursu, opisane w § 5 Regulaminu Konkursu „Z Kantorem kupujesz - nagrody zyskujesz” oraz zgromadzi największą liczbą punktów. Liczba nagród jest ograniczona do 91 sztuk. Bank przewidział w konkursie 1 Nagrodę główną w wysokości 15 000 zł, jedną Nagrodę drugiego stopnia w wysokości 10 000 zł, jedną Nagrodę trzeciego stopnia w wysokości 5 000 zł oraz 88 Nagród czwartego stopnia – każda w wysokości 1000 zł. Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę. Minimalna liczba punktów uprawniająca do odebrania nagrody to 60. Przekazanie nagród nastąpi 01.02.2023 r. za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na podany w Kantorze Walutowym numer telefonu do kontaktu, wg stanu na dzień 31.01.2023 roku godz. 12.00. Szczegóły Konkursu wskazane zostały w Regulaminie Konkursu „Z Kantorem kupujesz - nagrody zyskujesz” dostępnym na stronie https://kantor.aliorbank.pl zakładka Dokumentacja.

Obowiązujące regulacje Kantoru Walutowego: Regulamin Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA, Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych, Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych dostępne są na stronie https://kantor.aliorbank.pl zakładka Dokumentacja.