Mobilni wygrywają w Kantorze Walutowym!

Wymieniaj walutę w aplikacji mobilnej Kantoru Walutowego, płać aktywnie kartą wielowalutową za zakupy zarówno w Polsce i za granicą, zbieraj punkty i wygraj nawet 10 000 zł lub jedną z pozostałych 62 nagród pieniężnych.

Łączna pula nagród w promocji to aż 50 000 zł!

W promocji mogą wziąć udział klienci indywidualni, którzy w czasie jej trwania zgłoszą swój udział na stronie promocji oraz będą zbierać punkty za aktywności w Kantorze Walutowym.

Bank przyzna punkty za poniższe aktywność:
  • 2 punkty za transakcję wymiany walut w aplikacji mobilnej Kantoru Walutowego
  • 1 punkt za płatność stacjonarną lub internetową kartą wielowalutową na min. 5 jednostek waluty*
* z wyłączeniem transakcji określonych w § 6 Regulaminu Promocji

Nagrodę otrzyma 63 klientów, z największą liczbą zdobytych punktów w czasie trwania promocji, przy czym minimalna liczba punktów uprawniająca do odebrania nagrody to 20.

Zgłoś swój udział na stronie Promocji: https://www.aliorbank.pl/LP/kantor-promocja-mobilni


Nie masz jeszcze Kantoru Walutowego?
Załóż bezpłatne konto, zawrzyj umowę o kartę wielowalutową i a następnie zgłoś swój udział w promocji na:  https://www.aliorbank.pl/LP/kantor-promocja-mobilni


Regulamin promocji dostępny: tutaj
Promocja trwa w okresie od 12.08.2021 r. do 30.09.2021 r. Nagrodę główną w wysokości 10 000 zł otrzyma Uczestnik, który spełni warunki Promocji zawarte w Regulaminie Promocji i zdobędzie najwyższą liczbę punktów. Dwie Nagrody drugiego stopnia w wysokości 5 000 zł każda otrzymają Uczestnicy, którzy spełnią warunki Promocji zawarte w Regulaminie Promocji i zajmą miejsce drugie i trzecie na liście Laureatów. Nagrodę trzeciego stopnia w wysokości 500 zł każda otrzymają Uczestnicy, którzy spełnią warunki Promocji zawarte w Regulaminie Promocji i zajmą miejsce od czwartego (4) do sześćdziesiątego trzeciego (63) na liście Laureatów. Nagrody zostaną przekazane na rachunek PLN Uczestników w Kantorze Walutowym. Uczestnik Promocji może otrzymać tylko jedną nagrodę. Minimalna liczba punktów uprawniająca do odebrania nagrody to 20. Szczegóły dostępne są w Regulaminie Promocji "Mobilni wygrywają w Kantorze Walutowym".

Obowiązujące regulacje: Regulamin Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA, Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych, Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych, które są dostępne na stronie https://kantor.aliorbank.pl zakładka Dokumentacja.

Pojęcia zgodne z wykazem usług reprezentatywnych dostępne są w słowniku. Informacja handlowa wg stanu na 07.07.2021 r. Sprawdź aktualne warunki na https://kantor.aliorbank.pl