Nowości w Aplikacji Mobilnej Kantoru Walutowego

W trosce o wygodę naszych Klientów, wprowadziliśmy rozwiązania które sprawią, że korzystanie z Aplikacji Mobilnej Kantoru Walutowego jest teraz jeszcze prostsze.


Możliwość zasilenia rachunków kartą w aplikacji

Od roku nasi Klienci mogą zasilić rachunki w Kantorze Walutowym dowolną kartą kredytową bądź debetową (1), przez stronę WWW. Funkcjonalność cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego wprowadziliśmy ją również do aplikacji mobilnej. Dzięki temu rozwiązaniu, zasilenie rachunku kartą jest teraz jeszcze wygodniejsze.

Opcja doładowania rachunku kartą w aplikacji mobilnej Kantoru Walutowego, dostępna jest po zalogowania do tej aplikacji, w zakładce Transakcje, sekcja Doładowanie.

Udostępnienie dodatkowych danych karty w zakładce zarządzania kartami

Aby ułatwić zakupy kartą w Internecie, zmieniliśmy wygląd zakładki zarządzania kartami. Teraz widoczny jest numer karty, data ważności i kod CVC – niezbędne dane do przeprowadzenia transakcji w Internecie. Mamy nadzieję, że zmiana ta ułatwi naszym Klientom dokonywanie zakupów w sklepach internetowych.

Dane te są widoczne po zalogowaniu do aplikacji mobilnej, w zakładce Karty, sekcja Bezpieczeństwo, po autoryzacji kodem PIN do aplikacji.

Udostępnienie opcji nadania kodu ePIN w aplikacji mobilnej

W ramach realizacji dyrektywy PSD2, wybrane transakcje kartą w Internecie, w celu zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa, wymagają dodatkowego potwierdzenia kodem ePIN. W trosce o wygodę naszych klientów, udostępniliśmy możliwość nadanie kodu ePIN w aplikacji.

Kod ePIN można ustawić po zalogowaniu do aplikacji mobilnej, w zakładce Karty, sekcja Bezpieczeństwo.

Pamiętaj aplikacja mobilna to m.in.:
  • pełna funkcjonalność Kantoru Walutowego na urządzeniu mobilnym
  • dostępna dla systemów operacyjnych iOS i Android
  • logowanie i autoryzacja operacji kodem PIN bądź odciskiem palca
  • powiadomienia typu PUSH

Dowiedź się więcej o aplikacji mobilnej Kantoru Walutowego

Kantor Walutowy to m.in.:
  • 0 zł za rachunki w 23 walutach 
  • wymiana walut 24h/7 dni w tygodniu
  • bezpłatne przelewy krajowe i walutowe, zakupionych środków (2)
  • 50 zł premii za każde skuteczne polecenie Kantoru Walutowego znajomym (3)
  • Możliwość wydania bezpłatnej karty wielowalutowej (4)

Dowiedź się więcej o Kantorze Walutowym

 
(1) Zasilenie konta kartą możliwe jest dla walut PLN, EUR, USD, GBP. Opłata za zasilenie konta kartą wynosi 1% kwoty doładowania rachunku. Usługa realizowana jest za pośrednictwem Serwisu Dotpay.
(2) Bezpłatne przelewy walutowe w opcji SHA dla środków zakupionych w Kantorze Walutowym Alior Banku.
(3) Warunki otrzymania premii są opisane w Regulaminie Programu Rekomendacyjnego Kantoru Walutowego dostępnym na stronie https://kantor.aliorbank.pl, zakładka Dokumentacja.
(4) Karta wielowalutowa Kantoru Walutowego automatycznie rozpoznaje walutę i dobiera odpowiedni rachunek walutowy (z 23 rachunków walutowych dostępnych w Kantorze Walutowym), do realizacji płatności kartą. Wtedy środki pobierane są bezpośrednio z danego rachunku walutowego i nie pojawia się koszt przewalutowania. Jeśli na rachunku waluty płatności będą niewystarczające środki, płatność nastąpi z podstawowego rachunku karty w EUR z zastosowaniem wyłącznie kursu przeliczenia waluty ustalonego przez organizację płatniczą Mastercard. Jeśli na rachunku w EUR będą niewystarczające środki do realizacji płatności, wartość płatności w EUR zostanie przeliczona na kwotę w PLN po kursie tabelowym Alior Banku. Jeśli na rachunku w PLN środki będą niewystarczające, transakcja zostanie odrzucona.

Obowiązujące regulacje Alior Banku S.A. dla Kantoru Walutowego: Regulamin Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA; Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych; Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych są dostępne na stronie https://kantor.aliorbank.pl zakładka Dokumentacja.
Pojęcia zgodne z wykazem usług reprezentatywnych dostępne są w słowniku.