OSTRZEGAMY! Przestępcy nadal próbują podszywać się pod pracowników naszego banku

.

W ostatnim czasie ponownie obserwujemy wzrost aktywności przestępców podszywających się pod pracowników banków podczas połączeń telefonicznych. Przestępca wykonując do Ciebie połączenie potrafi podszyć się pod prawdziwy numer banku - z tego powodu w połączeniu przychodzącym na Twoim telefonie może wyświetlać się fałszywie numer infolinii banku.

Atak przebiega w trzech etapach:
1. Uwiarygodnienie wobec atakowanego – na tym etapie przestępcy wprowadzają atakowanego w błąd poprzez:
 • wykorzystanie luki sieci komórkowej, która w połączeniu przychodzącym umożliwia wyświetlenie numeru infolinii banku na Twoim telefonie,
 • przedstawienie się jako pracownik banku i proponowanie przesłania „legitymacji pracowniczej” – często za pośrednictwem komunikatora.

2. Wskazanie celu kontaktu – przestępcy informują atakowanego o:
 • nieuprawnionych transakcjach na rachunku,
 • przejęciu danych logowania przez złodziei (np. w systemach banku stwierdzono logowanie z innego rejonu świata),
 • uruchomieniu kredytu.

3. Skierowanie żądania do ofiary ataku – korzystając ze zbudowanego zaufania przestępcy proszą o:
 • przekazanie kodu BLIK, np. w celu „weryfikacji” konta, lub
 • instalację programu do zdalnego dostępu na urządzeniu, aby rzekomo pomóc w zabezpieczeniu środków, lub
 • wejście na przesłaną w wiadomości SMS stronę internetową w celu zweryfikowania danych logowania – oczywiście wskazana strona nie należy do banku, a jedynie ją udaje.
Przestępcy proponują także założenie nowego rachunku technicznego oraz przelanie tam pozostałych środków z konta. W celu skuteczniejszego podszycia się pod pracowników banku przesyłają na podany adres e-mail bardzo dobrze sfałszowaną umowę rachunku osobistego. Konto z fałszywej umowy należy do oszustów i przelanie środków na takie konto może skutkować ich całkowitą utratą.
Aby wywrzeć dodatkową presję na ofiarę przestępcy wskazują, że brak współpracy i szybkiej realizacji ich żądań będzie skutkował konsekwencjami prawnymi lub finansowymi.

Aby nie paść ofiarą przestępstwa należy pamiętać, że:
 1. Wyświetlenie w Twoim telefonie numeru infolinii podczas połączenia przychodzącego nie jest gwarancją, że dzwoni do Ciebie przedstawiciel banku.
 2. Bank nigdy samodzielnie nie zakłada rachunków/uruchamia kredytu bez oświadczenia woli klienta.
 3. Konsultant infolinii nigdy nie prosi o instalowanie dodatkowego oprogramowania (w celu „zabezpieczenia telefonu”, lub „przeskanowania systemu”).
 4. Bank nigdy nie prosi o:
  1. przekazywanie kodów BLIK,
  2. realizację przelewu,
  3. wejście na stronę banku w celu weryfikacji identyfikatora i hasła.
 5. Trzeba zwracać uwagę na zawartość wiadomości SMS i nigdy nie korzystać z aktywnych linków umieszczonych w wiadomościach e-mail lub SMS.

Zawsze sprawdzaj, czy rozmawiasz rzeczywiście z pracownikiem banku!

Każdorazowo podczas rozmowy, prawdziwy pracownik banku może wysłać do Ciebie wiadomość PUSH do Twojej aplikacji mobilnej Alior Mobile lub podać Ci Twoje indywidualne hasło do weryfikacji zwrotnej (o ile zostało przez Ciebie zdefiniowane), co pozwoli Ci zweryfikować tożsamość rozmówcy.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozmowy, którą prowadzisz z osobą podającą się za pracownika banku, rozłącz się i natychmiast zadzwoń na infolinię banku, samodzielnie wybierając numer 19 502.