Świętuj z nami 10. urodziny Kantoru Walutowego i wygraj!

Już 10 lat klienci mogą cieszyć się z bezpiecznej wymiany walut w Kantorze Walutowym Alior Banku. W związku z tym zapraszamy wszystkich klientów do wspólnego świętowania i udziału w konkursie.
Aby wygrać wystarczy aktywnie wymieniać waluty w aplikacji mobilnej Kantoru Walutowego, płacić kartą wielowalutową oraz polecać Kantor Walutowy. Łączna pula nagród w konkursie to aż 100 000 zł.

Do wygrania w każdym etapie konkursu jest 25 nagród po 500 zł każda. A w wielkim finale: 1x 15 000 zł, 1x 10 000 zł, 1x 5 000 zł, 20x 1 000 zł.


W Konkursie mogą wziąć udział klienci indywidualni posiadający Kantor Walutowy, którzy w czasie jej trwania zgłoszą swój udział na stronie: https://www.aliorbank.pl/LP/kantor-konkurs-10-urodziny.

Bank przyzna punkty za poniższe aktywność: 
  • 4 punkty za płatność internetową lub stacjonarną karta wielowalutową na min. 5 jednostek waluty*
  • 2 punkty za transakcję wymiany w Kantorze Walutowym za pośrednictwem aplikacji mobilnej Kantoru Walutowego
  • 50 punktów za każdą skuteczną rekomendację Kantoru Walutowego
  • 10 punktów za otrzymany przelew zewnętrzny z innego banku**
  • 25 punktów za posiadanie włączonej mobilnej autoryzacji PUSH***

* z wyłączeniem transakcji określonych w § 6 Regulaminu konkursu
** maksymalnie 50 punktów w każdym etapie konkursu
*** maksymalnie 25 punktów w każdym etapie konkursu

Szczegóły w regulaminie konkursu

Zgłoś swój udział
Konkurs trwa w okresie od 01.07.2022 r. do 31.10.2022 r. Nagrodę etapu w kwocie 500 zł, w każdym etapie Konkursu otrzyma Uczestnik, który spełni warunki Konkursu zawarte w jego Regulaminie i zdobędzie najwyższą liczbę punktów na liście Laureatów od miejsca pierwszego (1) do dwudziestego piątego (25). Przewidziane przez Organizatora Nagrody główne, odpowiednie do zajętego przez Uczestnika miejsca na liście Laureatów od miejsca pierwszego (1) do dwudziestego trzeciego (23) otrzymają Uczestnicy Konkursu, którzy spełnią warunki Konkursu zawarte w jego Regulaminie i zdobędą najwyższą liczbę punktów w czasie trwania całego Konkursu. Nagrody zostaną przekazane na rachunek PLN Uczestników w Kantorze Walutowym. Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę danego etapu oraz jedną Nagrodę główną. Minimalna liczba punktów uprawniająca do odebrania Nagrody etapu to 60 punktów, natomiast Nagrody głównej to 240 punktów. Szczegóły dostępne są w Regulaminie Konkursu "Świętujemy 10. urodziny Kantoru Walutowego".
Obowiązujące regulacje: Regulamin Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA, Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych, Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych, które są dostępne na stronie https://kantor.aliorbank.pl zakładka Dokumentacja.