Zimowy wysyp nagród w Kantorze Walutowym

Płać kartą wielowalutową, wymieniaj walutę w aplikacji mobilnej Kantoru Walutowego i wygraj w Konkursie „Zimowy wysyp nagród w Kantorze Walutowym”.

Do wygrywania jest:
1x 10 000 zł;
1x 5 000 zł;
1x 2 500 zł;
50x 500 zł.


Pospiesz się! Konkurs trwa tylko do końca marca 2023 roku!

Bank przyznaje punkty za poniższe aktywności:
  • 3 punkty za internetową, bądź stacjonarną płatność kartą wielowalutową na kwotę min. 5 jednostek waluty*
  • 1 punkt za transakcję wymiany na kwotę min. 20 jednostek waluty dokonanej za pośrednictwem aplikacji mobilnej Kantoru Walutowego,
  • 50 punktów za posiadanie aktywnej aplikacji mobilnej Kantoru Walutowego Alior Banku**
  * z wyłączeniem transakcji określonych w § 6 Regulaminu Konkursu
** punkty zostaną naliczone jednorazowo wg stanu na dzień 31.03.2023 r. godz. 12.00


Zgłoś swój udział


Szczegóły w regulaminie konkursu
Konkurs trwa w okresie od 01.02.2023 r. do 31.03.2023 r. Nagrodę pieniężną, odpowiednią do zajętego miejsca na liście laureatów otrzyma Uczestnik Konkursu, który zgłosi swój udział w Konkursie oraz spełni warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie, opisane w § 5 Regulaminu Konkursu „Zimowy wysyp nagród w Kantorze Walutowym” oraz zgromadzi największą liczbą punktów. Liczba nagród jest ograniczona do 53 sztuk. Bank przewidział w konkursie 1 Nagrodę główną w wysokości 10 000 zł, jedną Nagrodę drugiego stopnia w wysokości 5 000 zł, jedną Nagrodę trzeciego stopnia w wysokości 2500 zł oraz 50 Nagród czwartego stopnia – każda w wysokości 500 zł. Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę. Minimalna liczba punktów uprawniająca do odebrania nagrody to 60. Informacja o przyznaniu Nagrody zostanie przekazana do 15.04.2023 roku w formie wiadomości SMS na podany w Kantorze Walutowym numer telefonu do kontaktu Klienta. Przekazanie Nagród nastąpi do 30.04.2023 roku w formie przelewu na rachunek w walucie Złoty polski Uczestnika w Kantorze Walutowym. Szczegóły Konkursu wskazane zostały w Regulaminie Konkursu „Zimowy wysyp nagród w Kantorze Walutowym” dostępnym na stronie https://kantor.aliorbank.pl zakładka Dokumentacja.

Obowiązujące regulacje Kantoru Walutowego: Regulamin Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA, Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych, Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych dostępne są na stronie https://kantor.aliorbank.pl zakładka Dokumentacja.