Aktualny kurs EUR

Kurs na EUR, czyli co warto wiedzieć o euro

Kurs euro ma ogromne znaczenie dla całej gospodarki – od niego zależą ceny importowanych towarów i usług, wysokość dopłat dla rolników czy zarobki emigrantów. Kurs EUR-PLN mocno wpływa na nasze życie, dlatego zebraliśmy najważniejsze informacje o tej walucie. Oto krótki kurs „Euro dzisiaj”!

Euro powstało jako wspólna waluta Unii Europejskiej. Proces ten toczył się równolegle z budową europejskiej wspólnoty, a do jego wdrożenia potrzeba było więc kilkudziesięciu lat i wielu działań polityków i urzędników. W grudniu 1995 r. w Madrycie ustalono nazwę euro jako wspólnej waluty. Równocześnie wprowadzono system TARGET, który umożliwia automatyczne przeliczanie walut narodowych na euro. Na początku euro było używane tylko w transakcjach międzybankowych i nie było powszechnie dostępne. 1 stycznia 2002 r. do użytku powszechnego wprowadzono monety i banknoty euro, co było największą operacją wymiany na euro narodowych walut. W ramach tej operacji w państwach należących do strefy euro zostały całkowicie wycofane ich lokalne pieniądze, np. nastąpiła wymiana marek na euro u naszych zachodnich sąsiadków. Proces ten zakończył się 1 lipca 2002 roku. Europejski Bank Centralny sprawuje bezpośrednią kontrolę nad produkcją banknotów euro, które są drukowane w 14 różnych drukarniach. Wszystkie banknoty mają jednolity wygląd we wszystkich państwach należących do strefy euro.

Wymiana euro w Polsce

Polska, wstępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty w 2009 r., jednak ostatecznie nie wywiązała się z tego zobowiązania. W związku z wahaniami kursu złotego podczas światowego kryzysu w 2009 r. i negatywnym nastawieniem społeczeństwa, rząd odroczył wprowadzenie euro w Polsce i dziś nie wiadomo, kiedy nastąpi wymiana złotówek na euro. Mimo że pozostajemy poza strefą, nie do przecenienia jest wpływ, jaki ma kurs euro na zł. Waluta ma wpływ na naszą gospodarkę w skali makro, ale także wiele codziennych transakcji, także konsumenckich, odbywa się według kursu eur/pln. W Polsce, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 4 września 2007 r., dotyczącym ogólnych zezwoleń dewizowych, jest możliwość korzystania z euro jako waluty do dokonywania płatności między konsumentem a usługodawcą, np. w sklepie, u fryzjera czy w hotelu.

Cena euro w kantorach, czyli EUR/PLN – kurs

Kurs euro, tak jak innych walut, jest zmienny i zależy przede wszystkim od stosunku popytu i podaży. Czyli, jeśli zapotrzebowanie na daną walutę jest większe niż jej ilość na rynku, jej cena wzrasta. Jeśli z kolei jest jej więcej niż wynosi popyt – maleje. To, rzecz jasna, nie jedyne wskaźniki.
Wpływ na ceny euro w kantorach i bankach mają także:
  • poziom inflacji,
  • stopy procentowe,
  • poziom wzrostu gospodarczego,
  • środowisko społeczne i wydarzenia geopolityczne.
Cena euro w kantorze zależy też od notowań na rynkach międzynarodowych. Kantory na całym świecie ustalają kursy walut, w tym także aktualny kurs euro w kantorach na podstawie notowań z międzynarodowego rynku walutowego, znanego jako FOREX. Do śledzenia zmian na tym rynku z minimalnym opóźnieniem wykorzystuje się głównie oprogramowanie Thompson Reuters Eikon. Pozwala ono obserwować nawet najmniejsze wahania w kursach walutowych. Zazwyczaj jednak, jeśli nie jesteśmy graczem na rynku FOREX, wystarczy nam zajrzeć do kantoru walutowego naszego banku – tam pod ręką znajdziemy bieżący kurs euro.

Kurs EUR

Obecnie euro jest akceptowane jako waluta w 20 państwach członkowskich Unii Europejskiej, czyli tak zwanej strefie euro, jak również w kilku innych krajach, które nie należą do UE, między innymi w Watykanie, Andorze, Monako, San Marino oraz na terytoriach zależnych od Francji, na przykład Reunion, Martynice, Gwadelupie. Co ciekawe, euro jest też oficjalną walutą w Kosowie i Czarnogórze, które postanowiły nie tworzyć własnej waluty, a przyjęły jedną z najbardziej znaczących na świecie, lecz nie mają prawa do jej emisji. Nie jest to specjalnie dziwne, ponieważ płaci nią ok. 341 milionów Europejczyków. W obiegu jest 751 miliardów euro, co czyni je walutą o najwyższej wartości gotówkowej w świecie. Wiele krajów pozostających poza unią walutową, szczególnie tych, które stawiają na turystykę, dopuszcza płacenie w euro. Jednym z nich jest Polska, a bieżąca wymiana euro na PLN jest możliwa nawet w sklepach czy pensjonatach. Zazwyczaj jednak, jeśli chcemy płacić w euro, zakładamy sobie konto i kartę walutową lub wielowalutową albo po prostu uruchamiamy Kantor Walutowy Alior Banku i w kilka sekund obsługujemy naszą transakcję online.


Obowiązujące regulacje dla Kantoru Walutowego Alior Banku SA: Regulamin Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA, Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych, Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych, które są dostępne w zakładce Dokumentacja.