Aktualny kurs BGN

Kurs bułgarskiego lewa

Lew to oficjalna waluta Bułgarii i obowiązuje jedynie w tym kraju. Istnieje ona od 1881 roku. W oryginale zapisuje się ją jako лев, a w międzynarodowej nomenklaturze oznacza kodem ISO 4217 BGN. Lew bułgarski, kurs który jest sztywno powiązany z euro, oblicza się według przelicznika 1,95583 BGN = 1 EUR.

Lew dzieli się na sto stotinek (l. poj. stotinka, bułg. стотинка). W języku bułgarskim stotinka oznacza setną część i jest tłumaczeniem francuskiego terminu centym. Waluta lew bułgarski zyskała swoją nazwę na cześć odwiecznego narodowego symbolu Bułgarii – lwa, którego wizerunki znaleźć można na wielu historycznych budynkach i zabytkach w kraju, począwszy od słynnego Jeźdźca z Madary, średniowiecznego reliefu skalnego wpisanego na listę UNESCO i uwiecznionego na rewersie bułgarskich monet. W przeciwieństwie do nazwy zwierzęcia, nazwę waluty lew odmienia się jako „lewa”.

Lew bułgarski – najważniejsze informacje

W obiegu znajdują się:
  • Banknoty: 5, 10, 20, 50, 100 lewów
  • Monety: 1, 2, 5, 10, 20, 50 stotinek oraz 1 i 2 lewy.

31 grudnia 2020 roku banknoty o nominale 2 lewa przestały obowiązywać. Zastąpiły je monety o tej samej wartości.

Awersy współcześnie obowiązujących, tzw. czwartych lewów, zdobione są wizerunkami ważnych dla Bułgarów postaci, między innymi pustelnika Ivana Rilskiego, edukatora Petara Berona, poety Pencho Slaveykova. Rewersy zaś przedstawiają zabytki bułgarskiej architektury bądź fragmenty wierszy wyróżnionych liryków.

Monety na awersie mają wypisaną wartość, rok i dwanaście gwiazd jako symbol Europy, na rewersie nazwę kraju i Jeźdźca z Madary (1-50 stotinek), portret Ivana Rilskiego (1 lew) i prawosławnego mnicha, pisarza Paisjusza Chilendarskiego (2 lewy).

Prawo do emisji lewa ma bank centralny o nazwie Narodowy Bank Bułgarii, a monety i banknoty produkuje należąca do niego Mennica Bułgarska.

Lew bułgarski – historia

Lew został wprowadzony jako waluta Bułgarii w 1881 roku. Cena lwa bułgarskiego, jak mawiają błędnie turyści odwiedzający ten kraj, była wówczas równa frankowi francuskiemu. Początkowo kurs lewa był oparty na parytecie złota i srebra, który kilkakrotnie zawieszano i odwieszano. W 1928 roku ustanowiono nowy standard złota, według którego kurs walut lew bułgarski wynosił 1 lew=10,86956 mg złota.

Podczas II wojny światowej, w 1940 roku, lew został powiązany z marką niemieckiej Rzeszy po kursie 32,75 lewa=1 marka. Po okupacji sowieckiej, we wrześniu 1944 roku, lew został powiązany z rublem sowieckim na poziomie 15 lewów=1 rubel. Po zakończeniu wojny nastąpiła seria powiązań z dolarem amerykańskim. Warto odnotować, że po 1943 roku nie emitowano już żadnych monet; aż do reformy walutowej w 1952 r. drukowano tylko banknoty.

Od 1997 roku lew był objęty umową izby walutowej i powiązany stałym kursem z marką niemiecką. Kurs BGN początkowo ustalony był na poziomie 1000 BGL za 1 DEM. W 1999 r. zbiegły się dwa procesy – wprowadzenie euro w Niemczech i denominacja lewa, w wyniku której zmienił się symbol waluty z BGL na BGN. Kurs lewa bułgarskiego ustalono wtedy w stosunku do euro jako 1,95583 BGN:1 EUR. Od 2020 roku lew jest częścią Europejskiego Mechanizmu Kursowego (ERM II), a 1 stycznia 2025 roku ma zostać zastąpiony przez euro.

Ile kosztuje lew bułgarski

Lew bułgarski (BGN) nie cieszy się dużą popularnością na rynkach walutowych, ani na świecie, ani w Polsce. Wymiana handlowa między oboma krajami jest symboliczna, z przewagą eksportu polskich maszyn i produktów przemysłu chemicznego z Warszawy do Sofii. Zainteresowanie przelicznikiem „lew bułgarski na PLN” wzrasta głównie w okresie wakacyjnym, kiedy turyści przygotowują się do podróży do Bułgarii nad tamtejsze morze. Ponieważ cena lewa bułgarskiego jest skorelowana z kursem euro, także kurs BGN/PLN utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie. W razie wątpliwości, po ile jest lew bułgarski, zawsze można odwołać się do pary walutowej BGN/EUR, które pozostają w stosunku 1,95:1. Przed wyjazdem do Warny czy Burgas dobrze jest mimo wszystko sprawdzić bieżący kurs BGN, aby móc łatwo przeliczać ceny towarów i usług na miejscu. Bułgaria słynie z produkcji olejku różanego, wyrobu który turyści chętnie przywożą jako pamiątki.


Obowiązujące regulacje dla Kantoru Walutowego Alior Banku SA: Regulamin Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA, Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych, Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych, które są dostępne w zakładce Dokumentacja.