Kalkulator walutowy

Sprzedaję
Wskazana para walutowa nie jest obsługiwana.

Aktualny kurs USD/CHF

Kurs: dolar-frank, czyli co wpływa na notowania pary CHF/USD

Para walutowa USD/CHF, czyli dolar amerykański i frank szwajcarski to jedna z głównych par na rynku wymiany walut. Kurs franka do dolara i kurs dolara do franka są względnie stabilne, dlatego te waluty są dość chętnie wybierane przez inwestorów. Zobacz, jak kształtuje się kurs: dolar-frank i co na niego wpływa.

Kurs franka do dolara i kurs dolara do franka to dwie strony tego samego medalu. Relacje te są zapisywane skrótowo: USD/CHF i CHF/USD. Określają one, ile jednostek jednej waluty trzeba zapłacić za jednostkę drugiej. W przypadku, gdy określamy, jaką wartość ma frank do dolara, dolar jest walutą bazową, a frank kwotowaną. Jeżeli natomiast porównujemy dolara do franka, jest na odwrót, czyli to frank będzie walutą bazową, a dolar walutą kwotowaną.

Zarówno frank szwajcarski, jak i dolar to popularne waluty rezerwowe. Razem tworzą także piątą najpopularniejszą parę walutową na rynku Forex. W żargonie finansowym jest ona nazywana „Swissie”. Światowa wymiana między nimi dwiema stanowi 5 proc. wszystkich transakcji. Chociaż w szerokim horyzoncie czasowym wartość dolara amerykańskiego spada, to nadal ma on bardzo dużą siłę nabywczą. Frank szwajcarski uznawany jest za gwarancję stabilności. Nie oznacza to rzecz jasna, że kurs dolara i franka szwajcarskiego jest niezmienny. Zależy on od wielu czynników.

Czynniki wpływające na kurs USD/CHF

Na kurs dolar-frank wpływa wiele elementów, zarówno te globalne, jak i o zasięgu lokalnym. Do najważniejszych należą różnice w stopach procentowych między Stanami Zjednoczonymi i Szwajcarią oraz sytuacja geopolityczna obu krajów.

Wyższe stopy procentowe w USA mogą prowadzić do wzrostu kursu USD/CHF, ponieważ przyciągają zagranicznych inwestorów liczących na wysokie zwroty. Z drugiej strony, stabilność polityczna Szwajcarii może skłonić inwestorów do szukania bezpiecznej przystani we franku szwajcarskim, co również może prowadzić do wzrostu kursu frank-dolar.

Tak jak w przypadku kursu innych walut, kluczowe czynniki mające wpływ na stosunek franka do dolara i odwrotnie – dolara do franka to:
  • polityka monetarna banków centralnych – w przypadku USD/CHF System Rezerwy Federalnej USA (Fed) i Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) mają znaczący wpływ na wartość swoich walut, którą kształtują poprzez m.in. stopy procentowe i programy luzowania ilościowego;
  • sytuacja gospodarcza – składa się na nią m.in. siła gospodarek obu krajów, poziom inflacji, stopa bezrobocia, wskaźnik wynagrodzeń w sektorach innych niż rolnictwo oraz PKB. Te czynniki wpływają na popyt na obie waluty;
  • wydarzenia geopolityczne – kryzysy, konflikty i niepewność na arenie międzynarodowej mogą prowadzić do wahań kursów walutowych, podobnie jak stan relacji obu krajów z Unią Europejską;
  • wewnętrzna sytuacja polityczna – wybory, zmiany personalne na istotnych stanowiskach państwowych, kryzysy lub sukcesy np. dyplomatyczne, zmiany w prawie krajowym i wszystko, co wpływa na stabilność państwa także może powodować reakcję rynków walutowych;
  • spekulacja – inwestorzy kupują i sprzedają waluty w nadziei na zysk z przyszłych zmian kursu.

SNB i Fed a kurs USD/CHF

Każda para na rynku walutowym ma swoje właściwości. W przypadku pary dolar amerykański – frank szwajcarski, warto mieć na względzie pewne szczegóły, które mogą wpływać na notowania obu walut.

Przede wszystkim na tle innych głównych par walutowych, USD/CHF wyróżnia polityka ujemnych stóp procentowych, prowadzona od 2014 roku przez SNB. Sytuacja ta może się zmieniać, dlatego z uwagą należy śledzić komunikaty banków centralnych. SNB i Fed ogłaszają swoje decyzje dotyczące stóp procentowych z różną częstotliwością. SNB informuje o decyzjach stóp procentowych i planach zarządzania podażą pieniądza co trzy miesiące, w perspektywie krótko- i długoterminowej. Z kolei Fed publikuje zmiany stóp procentowych i oświadczenia o polityce pieniężnej osiem razy w roku, co odzwierciedla dominującą rolę dolara amerykańskiego na rynku walutowym. Różnice te wynikają z odmiennych mandatów obu banków centralnych: SNB skupia się na stabilności cen, podczas gdy Fed dąży do szerszych celów, obejmujących wzrost gospodarczy i maksymalne zatrudnienie.

Ostatnia, choć wcale nie najmniej istotna informacja jest taka, że kurs franka i dolara może się gwałtownie zmieniać w ciągu dnia, dlatego warto obserwować jego wahania w nieco dłuższym terminie, wówczas nie są one relatywnie duże.


Obowiązujące regulacje dla Kantoru Walutowego Alior Banku SA: Regulamin Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA, Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych, Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych, które są dostępne w zakładce Dokumentacja.