Aktualny kurs EUR/USD

Kurs euro do dolara

EUR USD to najważniejsza para walutowa świata. Jej kurs stanowi dla inwestorów na całym świecie punkt odniesienia. Jest tak popularna, że odpowiada za prawie jedną czwartą obrotów na rynku walutowym FOREX. Finansiści mówią o tej parze „euro-dolar” lub żartobliwie „fiber”, co z angielska oznacza włókno – w tym kontekście włókno bawełniane, z którego wytwarza się banknoty euro. Co jeszcze warto wiedzieć o kursie dolara i euro?

Kurs EUR/USD jest traktowany jako główny barometr światowej gospodarki, ponieważ kurs euro i kurs dolara szybko reagują na zmiany i decyzje gospodarcze oraz polityczne zapadające w najważniejszych krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych. Są to przede wszystkim dane makroekonomiczne oraz decyzje Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (FED) i Europejskiego Banku Centralnego (ECB). Choćby z tego względu jest to ważny wskaźnik dla przedsiębiorców i ekonomistów.

Euro, dolar – najważniejsze informacje o najważniejszej parze walutowej świata

Najprościej mówiąc EUR/USD to para walutowa, dla której ustalany jest kurs wymiany. W parze walutowej EUR/USD, dolar amerykański jest walutą kwotowaną, a euro walutą bazową. To oznacza, że cena jednego euro wyrażona jest w dolarze amerykańskim. Podobnie jak zyski bądź straty.

Należy pamiętać, że jeżeli chodzi o kurs euro do dolara to mamy tu do czynienia z bardzo dużą płynnością – zawieranych jest bardzo dużo transakcji na tej parze walutowej. Handel na tym rynku odbywa się tylko w dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku.

Wielowymiarowy stosunek euro do dolara

Do niedawna to dolar był najważniejszą walutą świata i punktem odniesienia dla wielu innych walut. Dziś nadal jest numerem jeden, ale euro właściwie stało się jego odpowiednikiem pod względem rangi.

Strefa euro, czyli wszystkie państwa Unii Europejskiej, gdzie obowiązuje ta waluta (obecnie jest ich 20) jest atrakcyjna dla międzynarodowych inwestycji i ściąga duży kapitał, a to z kolei napędza popyt na europejską walutę. Obecnie strefa euro stanowi blok ekonomiczny porównywalny rangą, wielkością populacji i PKB ze Stanami Zjednoczonymi. Dolar z kolei ma przewagę polegającą na swojej ogromnej uniwersalności. Można nim zapłacić niemal w każdym miejscu na świecie i jest wymienialny na każdą walutę świata. To gwarantuje bezpieczeństwo. Ponadto Stany Zjednoczone są głównym partnerem handlowym strefy euro, co rzecz jasna napędza popyt na obie te waluty. Dlatego kurs euro i dolara obrazuje relację dwóch potężnych organizmów gospodarczych oddziałujących na gospodarki całego świata

Kurs dolara i euro – co jeszcze warto wiedzieć

Rynek walutowy jest ogromny, ale handel koncentruje się na nim na głównych walutach, które w finansowym żargonie określane są jako majors. Są to:
  • EUR/USD – Fiber
  • USD/JPY – Ninja
  • GBP/USD – Cable
  • USD/CHF – Swissy

I na powyższych czterech parach odbywa się znakomita większość operacji finansowych. Do tzw. „wielkiej siódemki” zalicza się jeszcze cztery tzw. commodity currencies, czyli:
  • AUD/USD – Aussie
  • NZD/USD – Kiwi
  • USD/CAD – Loonie

Dlaczego więc para EUR/USD jest pierwszą parą walutową świata? Zgodnie z zasadą, że "ruch przyciąga ruch", oznacza to, że kiedy para walutowa EUR/USD generuje duże obroty, przyciąga to do rynku kolejnych znaczących uczestników, którzy mogą swobodnie dokonywać dużych transakcji. Wysoki wolumen handlowy umożliwia maklerom oferowanie bardzo niskich spreadów (różnica między cenami kupna i sprzedaży w parze), co jeszcze skuteczniej przyciąga inwestorów. Udział „eurodolara” w dziennym wolumenie obrotów to około 20 proc. Kolejną, według popularności, handlowaną parą walutową jest USD/JPY, czyli dolar amerykański w relacji do japońskiego jena. Udział tego instrumentu w obrotach wynosi około 18 proc.


Obowiązujące regulacje dla Kantoru Walutowego Alior Banku SA: Regulamin Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA, Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych, Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych, które są dostępne w zakładce Dokumentacja.