Aktualny kurs USD

Po ile dolar amerykański i co musisz o nim wiedzieć

Kurs dolara wpływa na wiele aspektów gospodarki globalnej, naszego kraju, jak i prywatnych finansów. Co warto wiedzieć o tej najbardziej ikonicznej walucie świata?

Dolar to waluta wielu krajów świata, jednak to kurs USD, czyli dolara amerykańskiego śledzą firmy, rządy i konsumenci z każdego zakątka Ziemi. Ta waluta ma tak wielki wpływ na gospodarkę globalną, że często stanowi punkt odniesienia dla innych walut i cen. Od XVIII wieku jest to tak zwany pieniądz świata, czyli najbardziej uniwersalna waluta, którą często można płacić także poza terytorium jej obowiązywania. Aktualny kurs dolara ma znaczenie dla ustalenia cen wielu usług i towarów od Alaski po Kamczatkę.

Waluta dolar amerykański, znany jest również pod urzędową nazwą: United States dollar i pod międzynarodowym skrótem USD. Pełni rolę oficjalnej waluty w Stanach Zjednoczonych, a także w Portoryko, Mikronezji, Marianach Północnych, Palau, Wyspach Marshalla, Panamie, Ekwadorze, Salwadorze, Timorze Wschodnim, Zimbabwe, Turks i Caicos, Bonaire, Saby oraz Sint Eustatius. Oznacza się go symbolem $.

Wymiana dolara – historia

W pierwszej połowie XVI wieku w Czechach odkryto znaczne złoża srebra, które posłużyły do wybicia nowych monet. Ze względu na silną germanizację czeskich ziem, nazwę mennicy umieszczano na monetach w języku niemieckim i brzmiała ona: Jachimstaler Münze. Od słowa „taler” wzięła się nazwa samej monety, która przyjmowała różne formy w zależności od kraju. Na przykład w Polsce moneta ta znana była jako talar, a w Hiszpanii jako dollaro.

Po odkryciu pierwszych złóż srebra i złota w Ameryce, Hiszpania przeniosła część mennic na nowy kontynent, gdzie moneta ta stała się podstawową walutą w obu Amerykach. Oznaczano ją symbolem „8”, zgodnie z wartością jednej monety – 1 dollaro było równoważne 8 realom. Aby uniknąć pomyłek z cyfrą 8, symbol ten zaczął przybierać stylizowaną formę zawijasa przypominającego literę S, gdzie końce były połączone linią prostą. Ten symbol, pisany swobodnie, ewoluował w dzisiejszy znak dolara – $.

Dzisiejszy kurs dolara

Wartość dolara była z początku oparta na parytecie złota, czyli wartość pieniądza była powiązana z wartością uncji żółtego kruszcu. Ta systematycznie rosła, a więc wartość dolara spadała. W końcu, w 1973 r. zniesiono parytet złota i dolar stał się walutą płynną, czyli niepowiązaną z żadnym dobrem materialnym.

W obiegu znajduje się siedem banknotów – 1$, rzadko spotykany 2$, 5$, 10$, 20$, 50$ i 100$. Drukowane są na papierze składającym się z bawełny, lnu i kilku tajnych surowców. Każdemu nominałowi przypisany jest wizerunek historycznego prezydenta Stanów Zjednoczonych – odpowiednio: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Alexander Hamilton, Andrew Jackson, Ulisses Grant i Benjamin Franklin. Podobnie rzecz ma się z monetami – na pięciu monetach uwiecznieni są kolejno: Abraham Lincoln (1¢), Thomas Jefferson (5¢), Franklin Delano Roosevelt (10¢), George Washington (25¢) i Jonh F. Kennedy (50¢).

Chociaż nominały pozostają od lat te same, wartość dolara w długim ujęciu czasowym generalnie spada. W porównaniu z wartością dolara z 1774 r., siła nabywcza dolara w XXI wieku spadła niemal 30-krotnie! Obecnie jest ona obniżana przez zmniejszanie rezerw walutowych w tej walucie przez Rosję i inne kraje. Dodatkowo, kilka krajów, takich jak Iran, Chiny i Wenezuela, zaczęło korzystać z innych walut przy rozliczaniu transakcji związanych z ropą naftową. Ma to wpływ na spadek wartości dolara na rynkach międzynarodowych.

Dolar amerykański – cena

Dolar jest jedną z najsilniejszych walut na świecie. Pomimo tego czynniki, które na niego wpływają, nie różnią się od tych, które kształtują inne waluty. Kurs dolara na dzisiaj jest skutkiem decyzji Banku Centralnego (w tym przypadku Rezerwy Federalnej) oraz prowadzonej polityki zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Na kurs dolara w kantorach wpływa także bieżąca kondycja makroekonomiczna Stanów Zjednoczonych. Dane z rynku pracy, o PKB, inflacji czy zamówieniach pokazują, w jakiej kondycji znajduje się gospodarka USA, a to znajduje odzwierciedlenie także w kursie walutowym.

Przeliczenie kursu dolara na PLN, czyli ile stoi dolar amerykański

Istnieje wiele kalkulatorów walutowych, które podają kurs dolara na żywo i za pomocą których można policzyć kurs dolara online. Najczęściej – najwygodniej i najbezpieczniej jest wtedy, gdy korzystamy z narzędzi udostępnianych przez bank, np. Kantor Walutowy Alior Banku. Tu znajdziemy również inne pary: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF. Kurs walutowy jest zmienny, bo rządzi się prawem podaży i popytu. Jeśli zapotrzebowanie na daną walutę wzrasta, wzrasta też jej cena. Jeśli maleje popyt, maleje też wartość. To, ile kosztuje dolar amerykański zależy więc od popytu na tę walutę, ale nie tylko.

Kurs USD/PLN reprezentuje cenę dolara amerykańskiego wyrażoną w polskich złotych. Para walutowa USD/PLN ma dolar amerykański jako walutę bazową, a polski złoty jako walutę kwotowaną. Ważnym punktem odniesienia dla ustalania kursu dolara dzisiaj jest FOREX, czyli największy rynek wymiany walut na świecie. Wykres kursu jest regularnie aktualizowany od poniedziałku do piątku, a cena podawana jest cztery miejsca po przecinku. Należy pamiętać, że kurs dolara do złotówki z rynku FOREX może różnić się od kursu podawanego przez Narodowy Bank Polski lub kursu dolara w kantorach, a najprościej jest skorzystać zwyczajnie z kantoru walutowego swojego banku.


Obowiązujące regulacje dla Kantoru Walutowego Alior Banku SA: Regulamin Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA, Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych, Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych, które są dostępne w zakładce Dokumentacja.