Kalkulator walutowy

Sprzedaję
Wskazana para walutowa nie jest obsługiwana.

Aktualny kurs GBP/USD

Kurs funta do dolara – co warto wiedzieć

Funt brytyjski (GBP) i dolar amerykański (USD) zaliczają się do najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych walut na świecie. Ich kursy w ogromnym stopniu wpływają na globalną gospodarkę. W tym artykule przyjrzymy się bliżej parze walutowej GBP/USD, przeanalizujemy jej znaczenie oraz czynniki wpływające na kurs funta do dolara.

USD/GBP to trzecia najważniejsza na świecie para walutowa. W finansowym żargonie nazywana bywa kablem (ang. Cable) i określenie to pochodzi z XIX wieku, czyli czasów, kiedy transakcje między giełdą w Stanach Zjednoczonych a giełdą w Wielkiej Brytanii odbywały się za pośrednictwem kabla telegraficznego leżącego na dnie oceanu Atlantyckiego.

Znaczenie pary GBP/USD

Para USD/GBP jest jedną z najczęściej notowanych na rynku walutowym Forex. Odpowiada na nim aż za ok. 10 proc. obrotów. Większy wolumen transakcji generują jedynie pary: dolar i euro oraz dolar i jen japoński. Jest to para o długiej historii, a jej wyjątkowe znaczenie dla globalnej gospodarki wynika z wielu czynników, z których najważniejsze to:
  • wielkość gospodarek – Wielka Brytania i Stany Zjednoczone to dwie ogromne gospodarki światowe – USA od lat zajmuje pierwsze miejsce na liście Międzynarodowego Funduszu Walutowego, UK plasuje się w pierwszej dziesiątce – co automatycznie przekłada się na wielką skalę handlu między nimi;
  • stabilność walut – zarówno funt brytyjski, jak i dolar amerykański są uznawane za waluty bezpieczne, co oznacza, że inwestorzy postrzegają je jako mniej ryzykowne w porównaniu z innymi walutami. Szczególnie w czasach niepewności geopolitycznej lub ekonomicznej popyt na te waluty wzrasta, co wpływa na ich kurs;
  • użycie w handlu międzynarodowym – obie waluty są szeroko stosowane w międzynarodowym handlu i inwestycjach;
  • płynność rynku – para GBP/USD jest wysoce płynna, co oznacza, że można ją łatwo kupować i sprzedawać po rynkowych cenach. To istotne dla inwestorów, którzy chcą szybko realizować transakcje bez znaczącego wpływu na kurs.

Czynniki wpływające na kurs GBP/USD

Kurs funta i dolara jest zmienny i uzależniony od wielu czynników. Oznacza to, że podlega ciągłym wahaniom, a jego codzienne wzrosty i spadki są czymś naturalnym. Inwestorzy planujący transakcje wymiany funty na dolary lub dolara na funty powinni uważnie śledzić trendy wpływające na kształtowanie rynków walutowych. Ich liczba jest bardzo duża, a zależności złożone, ale do najważniejszych można zaliczyć zjawiska takie jak:
  • polityka monetarna – decyzje banków centralnych, z których wynikają m.in. różnice w stopach procentowych ustalanych przez Bank Anglii i Rezerwę Federalną USA, czy programy luzowania ilościowego, mają znaczący wpływ na kursy walut;
  • sytuacja gospodarcza – siła gospodarki danego kraju, poziom inflacji i bezrobocia wpływają na atrakcyjność jego waluty dla inwestorów;
  • wydarzenia geopolityczne – wojny, kryzysy lub sukcesy polityczne, zmiany istotnych ustaw państwowych, a także klęski żywiołowe mogą prowadzić do gwałtownych wahań kursów walut;
  • spekulacje – inwestorzy mogą spekulować na przyszłe zmiany kursu walutowego, co również wpływa na jego notowania.

Kurs funta do dolara

W parze GBP/USD określany jest stosunek dolara do funta, czyli funt brytyjski jest walutą bazową, dolar zaś walutą kwotowaną. W parze USD/GBP będzie z kolei na odwrót, czyli w stosunku funta do dolara to dolar będzie walutą bazową, funt zaś kwotowaną. W tej parze mocniejszą pozycję ma dolar, który jest nadal najważniejszą walutą na świecie i stanowi punkt odniesienia dla pozostałych jednostek monetarnych. Funt brytyjski, choć nadal bardzo istotny i popularny na rynkach wymiany, nie ma obecnie tak silnej pozycji jak, chociażby, euro. Wynika to między innymi z wielkich procesów historycznych, ale siła obu walut może się zmieniać w zależności od różnych czynników.

Podsumowując, para walutowa GBP/USD to fascynujący i dynamiczny rynek, który odzwierciedla zmiany w globalnej gospodarce. Znajomość czynników wpływających na kurs funta i dolara jest przydatna dla inwestorów, którzy chcą lokować kapitał w walutach lub prowadzić handel międzynarodowy.


Obowiązujące regulacje dla Kantoru Walutowego Alior Banku SA: Regulamin Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA, Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych, Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych, które są dostępne w zakładce Dokumentacja.